Vad omfattar Oxie Härad?


Lyssna

Oxie Härad ligger i fyra kommuner.

Malmö, Svedala, Vellinge och Staffanstorp

Image

När Carl von Linné 1749 – för drygt 250 år sedan – gjorde sin Skånska Resa skrev Linné i sin dagbok. ”Landet emellan Malmö och Trälleborg var det härligaste i världen och liknade merendels Flandern…”
I dessa bygder finns sedan mer än 800 år tillbaka en sammanhållen enhet,
Oxie Härad, bestående av tillsammans 23 kyrksocknar. ( Det var dock inte förrän 1865 som Svedala socken kom att höra till Oxie härad.)

Häradsborna har troligen samlats till ting vid Oxie by. Benämningar som Tingbacken och Galgbacken tyder på detta. Denna urgamla indelning i härader var förr av stor betydelse. På tinget skipades rätt och fattades även beslut i andra angelägenheter som var gemensamma för häradet, såsom vägar, broar och hjälp till dem som drabbats av brand.

Trots att Oxie härad numera har blivit uppdelat på fyra olika kommuner, Malmö, Vellinge, Svedala och Staffanstorp, och häradsindelningen sedan årtionde tillbaka förlorat sin betydelse har Oxie härad kvar sin kulturella särart.

Föreningens Logga

Fotograf: Sigvard Tyge

Förening:

Oxie härads hembygdsförening

Skapad av: Robert Jensen (2018-10-22 09:18:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Robert Jensen (2018-12-22 22:04:12) Kontakta föreningen