Bröddarps mölla


Besöka Bröddarps mölla under sommaren 2022 och se den på riktigt.

Sommarguidning, kl.14-16:

10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli

7 augusti, 14 augusti, 21 augusti och den 28 augusti.

Kulturarvshelg:

Firas på Bröddarps mölla den 11 september, kl.13.00-16.00

Guidning och visning. Ta med egen fikakorg. Hjärtligt välkomna!


Se filmen "Ett besök på Bröddarps mölla" (20 min). 

Ett försök att återskapa hur ett besök på Bröddarps mölla kunde te sig under ett tidigt 1900-tal.

Rättighetshavare - Oxie Härads hembygdsförening och Beli Film. Gjord 2004.

Foto, ljud, text och redigering av Bengt "F" Lindstedt.


Image Bröddarps Mölla - utgiven 2019

 skriven av Bengt Olsson

 om sina 25 år i möllegruppen och möllans historik.

 Finns till försäljning.Fotograf: Sigvard Tyge. Bild fr Mölledagen 2010.

Bröddarps Mölla är en gammal stubbamölla byggd 1840-41.
Det var Jon, som var nämndeman, som tillsammans med Mätta Nilsdotter lät bygga möllan på en del av marken, som idag tillhör Lindesnäs. På vindflöjeln står JAS-MND 1841. Stubbamöllan är den typ av mölla som uppbärs av en vertikal stock (stubbe). På grunden är ett stort kryss av grova stockar, som styr stubben. Från krysset går kraftiga strävor som styr överdelen.


Fotograf: Björn Evby. Bilden är tagen underifrån

På stubbens överdel vilar stenbjälken, ett kraftigt trä horisontalt. Denna bär upp hela möllan, som kan svängas på toppen av stubben. Utbyggnaden med snedtaket över trappdelen (svansen) från överdelen (bölet) har troligen tillkommit när sädeskrossen insattes för att få bättre plats. På överdelens framsida sticker axeln ut och i hålen kilas balkarna med vingarna fast. Axeln går genom möllan till kvarnarna och den övriga utrustningen. Runt möllan fanns tidigare s.k. drejpålar där möllans överdel kunde vridas i önskat läge med en liten vagn (beroende på vindförhållandet) och fästas med wire och krok kring drejpålen.


Fotograf: Björn Evby. Spel för att vända möllan efter vinden

Inuti möllan fanns en lucka som öppnades när någon kom för att få malt varpå ett kraftigt rep med krok skickades ned. Här talade bonden om hur han ville ha malt, ex. finmalet till bröd och vissa säckar grovmalet till djurfoder.


Fotograf: Björn Evby. Hit kommer säckarna för malning genom en lucka från marken

Var det mycket som skulle malas kom bonden tillbaka någon dag senare, annars stannade han kvar och hörde de senaste nyheterna samman med någon annan bonde om t.ex. skörden eller någon skulle sälja sin gård. Nu skrevs bondens namn upp samt hur många säckar han lämnat och vad dessa vägde. Därefter skickades säckarna vidare till översta loftet där säckarna tömdes i kvarnbingen ”ögat” varpå de två kvarnstenarna började att mala efter önskad beställning.

Fotograf: Björn Evby.  Kronhjulet som vid malning drar den övre kvarnstenen

Den säd, råg eller vete, som skulle malas till mjöl fick malas flera gånger medan det som skulle bli djurfoder, vanligen kallat skråning eller gröpe, endast maldes en gång och därefter direkt via en av ” tudan” fylldes i bondens säckar. Möllaren fick sitt arvode i form av spannmål eller mjöl, vilket han önskade. Detta kallades ”tull”. Senare gick man över till kontant avgift per 100 kg.

År 1901 köpte Nils Nilsson möllan och drev den till 1944 då sonen Ludvig övertog den och blev möllare. Då var det krigstid och mycket att göra men under 1950-talet började en viss nedgång att märkas. Malningen av mjöl avtog då det mesta brödet numera köptes från bagerier, som vid denna tid fanns både i Arrie och Östra Grevie. Dessa köpte sitt mjöl från storkvarnarna som t.ex. Malmö valskvarn. Mjöl från dessa kvarnar salufördes också i mindre kvantiteter till hushållen. I den stora oktoberstormen 1967 skadades möllan svårt och Ludvig som inte hade möjlighet att reparera den, skänkte 1968 möllan till Oxie Härads Hembygdsförening. Med hjälp av bidrag från bl.a. Månstorps kommun och Kungafonden kunde man reparera möllan så att man, under överinseende av en nöjd Ludvig Nilsson, åter kunde köra möllan 1973. Möllan är förklarad som byggnadsminne sedan 1975, Riksantikvarieämbetet framhöll då att ”möllan äger ett framträdande kulturhistoriskt värde”.

Åtskilliga reparationer har under årens lopp ägt rum, ofta på grund av fuktskador men även vid åsk och blixtnedslag. Detta har kunnat åtgärdats tack vare att Länsantikvarieämbetet varit oss behjälpliga. Numera sköts möllan av en möllegrupp inom föreningen. Denna grupp bevakar och tar hand om möllan och guidar också i möllan. Möllan körs alltid mölledagen (som är första söndagen i juli) men har också besök av olika skolklasser och föreningar, där vi informerar om hur det en gång har fungerat kring en gammal mölla.
1991 tog styrelsen ett beslut att lysa upp möllan vid kvällstid, vilket genomfördes med hjälp av Sydkraft. 2003 spelades ”Möllefilmen” in som är en 20 min lång rekonstruktion av hur ett mölle-besök med häst och vagn kunde ha gått till under ett tidigt 1900-tal. Finns idag att köpa på en dvd.

Mölledagen
Under vår mölledag går också många upp i möllan, där vi berättar om olika arbetsmoment.  Denna dag finns också tillfälle att köpa äldre årsböcker eller bara njuta av gott kaffe som serveras till självkostnadspris, eller besöka våra hantverkare som troget ställer upp och visar gamla fina handarbeten.
Andra förslag till aktiviteter diskuteras ofta före mölledagen, för att variera utbudet till att bli så bra som möjligt.

Förening:

Oxie härads hembygdsförening

Skapad av: Robert Jensen (2018-10-22 09:14:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Robert Jensen (2022-08-02 17:11:17) Kontakta föreningen