Kontakta oss

  1. Kontakta oss per telefon eller epost: [email protected] 

Ordförande: Robert Jensen 0736 – 26 22 49

Vice ordförande:  Lennart Ekberg 040 – 40 01 39

Kassör: Lennart Ekberg 040 – 40 01 39

Sekreterare: Gunnel Erlandsson 040 – 54 92 46

Vice sekreterare: Rolf Lundahl

Redaktionskommitté: Sigvard Tyge 040 – 42 14 57

Mölleansvarig: Bengt Olsson 040 – 44 35 40

Bokförsäljning: Bengt Olsson 040 – 44 35 40

Ledamot: Holger Sverin

Ledamot: Bror Olsson 040-46 64 79

Suppleant: Torsten Larsson

I redaktionskommittén ingår också Per Ragnarson:  040-54 96 16

Samordnare för sockenombud:  Robert Jensen 0736 – 26 22 49

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter