Släktgårdsdiplom

Oxie Härads Hembygdsförening delar ut Släktgårdsdiplom till medlemmar, vilka ansökt om att få mottaga ett sådant. Villkoret är att deras gård eller hus skall ha tillhört samma släkt i över 100 år.
Först och främst ger vi medlemmar möjlighet att ansöka om detta, vars släkt inte tidigare tilldelats något diplom.

Styrelsen har nu också beslutat att det kan ansökas om att få tilldelat sig ett Släktgårdsdiplom ifall samma släkt haft fastigheten i mer än 150 år.
Ett förbehåll finns, och det är att det måste vara en ny generation i släkten som ansöker.

Hur gör man för att ansöka?
Man tar ett foto av gården eller huset och skickar in detta tillsammans med en skriftlig ansökan, samt skriver ner en berättelse om dess historia tillsammans med en dokumentation. På vårt årsmöte kommer det att finnas möjlighet att berätta om fastighetens historia.

Ansökan om diplom att delas ut vid årsmötet 2019 ska skickas till
styrelsen senast den 31/12 2018.

Adress:
Oxie Härads Hembygdsförening
c/o Robert Jensen
Krombyvägen 75
238 41 Oxie

Styrelsen OHH

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter