Om oss

Välkommen till Oxie Härads Hembygdsförenings hemsida.

Lyssna

Oxie Härads Hembygdsförening bildades 1931 och är medlemmar i såväl Sveriges som Skånes Hembygdsförbund.

Oxie Härads Hembygdsförening har 528 medlemmar (inkl. familjemedlemmar).

Föreningen har till ändamål att stödja hembygdsvård och hembygdsforskning samt sprida kännedom om detta i häradet.

Hembygdsföreningen ger sedan lång...

Läs mer >

Nyheter

På onsdag är det tid för nya trevliga berättelser. Berättarkväll i Krumby 27 sep 2023.pdf


Cirkelträff - den 25 sep är inställd och flyttas till våren 2024

Filmträff - den 3 okt är inställd och flyttas till våren 2024


Berättarkväll i Krumby - Höstprogram 2023.pdf


OHH...

Läs mer >

OHH står utan lokal sedan den 31 dec 2021.

Vi söker lokal för vårt boklager och arkiv.

Återkom till ordförande om du har något att erbjuda. E-post: [email protected] eller 0736-26 22 49


Med dagens teknik underlättar det att styrelsen kan nå OHH medlemmar via epost. Det går snabbare, är billigare och enklare. 

Följer man inte...

Läs mer >