Om oss

Välkommen till Oxie Härads hembygdsförenings hemsida.

Lyssna

Oxie Härads Hembygdsförening bildades 1931 och är medlemmar i såväl Sveriges som Skånes Hembygdsförbund.

Oxie Härads Hembygdsförening har drygt 350 medlemmar + ca 150 familjemedlemmar.

Föreningen har till ändamål att stödja hembygdsvård och hembygdsforskning samt sprida kännedom om detta i häradet.

Hembygdsföreningen ger...

Läs mer >

Nyheter

OHH styrelse önskar få in medlemmars epost.

Med dagens teknik underlättar det att styrelsen kan nå OHH medlemmar via epost. Det går snabbare, är billigare och enklare. 

Följer man inte OHH på facebook eller kollar på vår hemsida är det lätt man missar viktig information. Via epost kan OHH nå ut med information som berör alla våra medlemmar.

Skriv till oss och...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Misdommargudstjänst i Pålssonhuset

June 27, 2021, 4:00 PM - June 27, 2021, 6:00 PM

Tillsammans har Pålssonhuset, Oxie församling och Oxie Härads hembygdsförening Midsommargudstjänst enligt tradition i Gustaf Pålssons goda anda.

Sker corona säkert i Pålsonhusets trädgård.

Läs mer >

Kontakta oss

 Kanslivägen (i V. Ingelstad), 235 41 Vellinge, Sverige. (fd kommunhus & bibliotek, ca 100 m från tågstation)
 0736-26 22 49 (ordförande)[email protected]