Torpgruppen

Torpgruppens arbete har i huvudsak bestått i att dokumentera de gårdar, torp och backstugor som låg under Stjärnholms Säteri, d.vs. den södra del av Nikolai socken, idag Oxelösunds kommun. Perioden som dokumenterat är från mitten av 1700-talet till första delen av 1900-talet. Vi i gruppen anser att dokumenteringen, av ovan nämnda, är i det närmaste klar men det finns alltid mer uppgifter att plocka fram på de olika objekten.
Under 2012 och 2013 har vi dokumenterat Fiskarstugeområdet, Torpshagen och de fastigheter som försvann då motorvägen byggdes. Just nu söker vi uppgifter i kommunarkivet om epidemisjukhus som byggdes i Oxelösund i början av 1900-talet för att dokumentera det. Sjukhuset blev senare vårdhem och till sist skola, kallad Lillhäggen. Vi söker även personer som kan berätta om vårdhemmet och skolan i Lillhäggen Vi ämnar att dokumentera den äldre bebyggelsen i Dalgången.
Krooks oljeaktiebolag kan vara ett intressant objekt och brandförsvaret i municipalsamhället ett annat. Andra intressanta områden är Villabacken och fyrvaktarbostaden på Femöre, om de inte redan är dokumenterade.
Gruppen är i behov att knyta nya medlemmar till sig, kanske genom att bilda en studie cirkel om t.ex Dalgångens äldre bebyggelse, eller om något annat som kan intressera flera personer.
Intresserad?! Ta då kontakt med Arne Gustafsson 0910-37116 e-post [email protected]