Program 2017

Programverksamhet 2017

Datum  
Arrangemang 

25 jan, 14, 22 feb, 14, 28 mars
IT-Café: Släktforskning med lokalhistoria                                             Avslutad

18 mars
Släktforskningens dag Slottsvakten Nyköping- med information från Lotsarkivet 

23 mars
Årsmöte, berättarcafé med Lasse Lindberg

20 april 17.00 – 20.00
Startmöte
Hembygdsvärdar Mästerlotsen

29 april, vecka 17
Städdagar fornminnen torp o gårdar
30 april 19.00 – 21.00
Valborgsfirande Ramdalen Se annons

15 maj
Ålö våröppning Stugvärdar Stigvärdar Båtvärdar

vecka 20
Städning Ålö – strandstädning
Brannäs – Öppen gård, Trädgårdsvärdar – Vårsådden
Hembygdstorpet Öster Femöre, Trädgårdsvärdar – Vårsådden

15 maj – 15 juni
Temaresor Kustliv och sjöfart
Hembygdsguider på Skärgårdsmuseet, Sjöfartsmuseet, Lotsarkivet

5 juni
Besök vid Segelbergska Sommarhuset arr: Torpgruppen

6 juni 13.00 – 14.36
Nationaldagen Jogersö

23 juni 11.00 – 16.00
Midsommarfirande Gamla Oxelösund

28 juni 9.00-19.00 
100-årsdagen av Järnverkets  invigning,
 Koordinaten, Oxelösund.

4 juli tom 15 aug      Tisdagar 14.00 – 15.30
Guidade vandringar Kulturstigen i Gamla Oxelösund

26 aug
Öppet Torp på Femöredagen Öster Femöre

26 aug – 3 sept
Vattenveckan i Sörmland – fortsatt strandstädning på Ålö – ej genomfört

8-9-10 september
Kulturarvsdagar 2017 Tema ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter.”
Skördedagar Femöre, Brannäs – ej genomfört
Öppna dörrar till Stjärnholms Gård 9 sept
Kulturarvspass – en naturorientering från forntid till nutid – ev Forntidsvandring

12 oktober
Berättarcafé, höstmöte. Tema: Dalgången – kvarter med historia

11 november
Arkivens dag 2017 alltid 2:a lördagen i november
Öppet hus, Lotsarkivet, forskarrum. Tema: 
Synd och skam
Om sådant man försökt glömma – och ibland också försökt gömma i arkiven.