Aktivitetskatalog: Omställning för klimat och biologisk mångfaldUppföljning och uppdatering av aktiviteter för omställning för klimat och biologisk mångfald.

Idékatalogen i 18 punkter antogs i föreningsmöte den 20 november 2019 med tema "Omställning för klimat och biologisk mångfald". Mera information här.

01 Använd fonder, gör ansökningar - nyttja kunskap och nätverk
- Projektansökan Hembygdstorpet Öster Femöre, Oxelösunds hembygdsförening
- Fönsterrenovering, Ålö skärgårdshemman, Gamla Oxelösund, Öster Femöre

02 Bygg ut solelsproduktion.
- Rapport från Energikontoret om energieffektivitet i hembygdsgård och kultur byggnader

03 Bikupor och birestauranger.

04 Skapa områden med mager jord.

05 Odla grönytor, klipp dem ej.

06 Reparera jordkällare till boplatser för fladdermöss.
Reparera jordkällare till boplatser för fladdermöss

07 Boskapsbete, får och kor, på öar. Samarbete med kommunen, hamnen och SSAB.
- Förslag om naturvårdsbete 

08 Strandstädning.
2019 Strandstädning på Ålö - Håll Sverige Rent-dagen
2020 Kusträddare den 2 maj 2020
- Nordiska kusträddardagen, Oxhbf, samarbete Oxkom, Oxhamn och SSAB. 
- Skrotning av plastbåt. Skrotningspremie, Oxhbf , samarbete Oxkom

09 Elmotor till båt.
- Elmotor ersätter två-takts utombordare. Oxhbf

10 Bagarstugan på Öster Femöre, arrangera kurser t.ex. baka på gammalt sätt.
- Barnens hållbarhetsdag
- Femöredagen

11 Anordna kurs - Odla själv småskaligt.

12 Böcker om fartyg, med besättningar, last och destinationer, som anlöpt Oxelösunds hamn. Hamnen har skänkt viss litteratur till sjöfartsmuseet (Klubb Maritim). Kan vara underlag till sjömansarkiv.
- Digitalt tillgängligt lotsarkiv

13 Företag - dokumentera och arkivera det vi har idag. Identifiera vad som kan vara unik industrihistoria. Viktigt att göra innan omställningen.
Järn och kraft i 100 år

14 Kretsloppstänkande ● Fermentering av matavfall, Bokashi, anordna en kurs. ● Biokol ● Maskkompost
Förstudie Oxelösunds skolodling, Hälsoträdgården Lunden

15 Ta tillvara vatten - samla regnvatten.

16 Utedass.
- Mulltoa på Ålö

17 Öka biologisk mångfald
● bihotell och bråteshög för hackspettar ● öka ängsmarkens yta, nytta för andra insekter och fjärilar
- Inventering av invasiva växter

18 Plantera träd
Grönstråk 1996 i Gamla Oxelösund - 8 000 plantor för träd och buskar - Agenda 21

Förening:

Oxelösunds Hembygdsförening

Skapad av: Christer Marklund (2020-03-25 21:00:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Marklund (2024-04-21 11:01:00) Kontakta föreningen