2018 Frågor fick svar på Hembygdsarkivet.

Den 10 november, på Arkivens dag, fick vi frågor om var namngivna personer hade bott och arbetat och om det fanns bilder och berättelser. Frågorna kom från besökare men också genom e-postfrågor och bilder som skickats till Hembygdsföreningen. Från vårt Hembygdsarkiv kunde vi ta fram svar på frågorna med bilder på torp och husförhörslängder med personuppgifter.

Isacslund var ett dagsverkstorp under Stjärnholm. Torpgrunden ligger på vänster sida om vägen till bostadsområdet Inskogen.

Gården Stora hummelvik var lotshemman 1683-1884. Gården brukade fram till 1956 då området ingår i det utvidgade industriområdet för Oxelösunds Järnverk. 

Nils Olsson heter mannen på mellersta raden 2:a från höger på bilden från hamnarbetarlaget i Oxelösunds hamn från 1901. Uppgiften kommer från Christina Olsson. Nils Olsson var hennes farfars far. Kontakta Hembygdsföreningen om du har information om namn och historia om andra personer i hamarbetarlaget. Ring på 0155-30068 eller skicka ett brev till Gamla Oxelösundsvägen 23, 613 31 Oxelösund. Vi redovisar resultatet här på hemsidan.

Hamnarbetarlag 1901 i Oxelösund
I053 Isacslund
I050 Stora Hummelvik

Editerad av: Christer Marklund (2021-04-30 19:45:56)