2018 Temamöte om Kulturplan och Stjärnholms station

På temamöte om Kulturarv i Oxelösund redogjorde Marie Anstadius för arbetet med kulturplan för Oxelösund. Det blir en dialog med och mellan föreningarna inför verksamhetsbidragen för 2018.

Arbetet med bevarande av Stjärnholms station och stationshus är just nu aktuellt. Hemställan om byggnadsminnesförklaring behandlas av Riksantikvarieämbetet då stationsområdet ägs av statliga Trafikverket. En 16 mm färgfilm om verksamheten på Stiftsgården Stjärnholm visar vilken stor betydelse Stjärnholms station hade. 

Oskar Nilsson avrundade mötet med exempel på hur lokal historia kan göras mera tillgängligt genom ett systematisk arbete med traditionell och digital utveckling. Med exemplet Eskilskällan fick vi idéer om hur Oxelösundsrummet och bildarkivet kan utvecklas.

Följ vårt arbete på www.oxhembygd.se

Denna text publiceras under 100 ord om din förening på SN inom kort.

Image
Beskrivning: Oxelösunds hembygdsförening: Stjärnholms station 1902, ca 1915, 1952 och 2017. Kulturarv väl värt att bevara som välkomnande inramning till Stjärnholm. Fotograf: Färgfoto Christer Marklund övriga bilder från Oxelösundsarkivet

 

Stjärnholms station
Stjärnholms stationshus 2017
Stjernholms station 1902

Editerad av: Christer Marklund (2021-04-30 19:41:39)