Med anledning av den pågående dialogen om sjöbodarnas vara vid Femörekanalen publicerar vi berättelsen från Oxelöbygden Årgång 21/2011. Text och bild: Burt Adolfson


Kanalvandringen vid fiskebryggan och sjöbodarna

I början av 50-talet blev yrkesfiskarna i Oxelösund uppsagda från sin landningsplats av fisk vid Svanbryggan, då ägaren Oxelösunds Hamn hade behov av egen kajuta. Man vände sig då till Oxelösunds Stad med förfrågan om ett nytt markområde för placeringen av nya fiskehamnen.

Den 30 juli 1954 upprättades så ett upplåtelseavtal mellan Oxelösunds Stads drätselkammare och Oxelösunds Fiskförsäljningslag.
I kontraktet anvisades plats vid befintlig brygga i Femörekanalen. Muddring av infartsled ombesörjdes och bekostades första gången av staden ensam. Breddning av befintlig brygga ingick i projektet. Material till torkställningar och stolpar till bryggor fick tagas ur stadens skogar.

Minnesanteckningar från samtal med fiskarrepresentant Peter Lundqvist 12 juni 1969: Oxelösunds fiskelag med c:a 20 fiskebåtar byggde brygga och muddrade kanalen omkring 1953-54; Staden anslog 20 000:- till arbetena jämte rätt för fiskarlaget att ta pålar i stadens skogar. Vid färdigställandet fick fiskelaget plats för 22 st skötbåtar.
Sjöbodar byggdes efter hand.

Hyra för båtplats             11 m 40:-
                                             9 m 30:-
Hyra för tomt till sjöbod          30:-

Bland berörda fiskare märktes Birger Wahlström, Lennart Zetterlund, Peder Lundqvist, Harry Borg, Hans Hansson, Ejnar Gustafsson, Evert Nyholm, Sixten Vallen, Ingvar Karlsson, Nils-Erik Eriksson, Karl Lindberg med flera.

Historik: Sjöbodarna byggdes av eget anskaffat material. Man kan väl misstänka att så kallade ANA-lådor, dvs den träförstärkning som omslöt billeveranserna till ANA-fabriken, fick utgöra en del av byggnadsmaterialet. Sjöbodarna byggdes i de flesta fall oisolerade med ett litet krypin med plats för ett bord och några stolar. Efter ett dramatiskt dygn på havet med manuell skötdragning i snöglopp och hårda vindar var det säkert välbehövligt med några timmars vila innan det var dags för nästa skötlägg.

Image

Historien berättar om glada sammankomster i sjöbodarna efter ett lyckat fiske. Mycket är väl skrönor, men en och annan liten tebjudning förekom nog under årens lopp. I dagens sjöbodliv sits det väl mest och ljugs om gamla tider, eller så renoverar man och isolerar mot den hårda vinterkylan. Bodarna är ständigt föremål för underhåll av insiktsfulla ägare.   

                                                                                                           Burt Adolfson


Berättelsen publicerad i Oxelöbygden Årgång 21/2011 sida 21.
Text och bild: Burt Adolfson


Mera information från Femöreutställningen 2001 kommer på hembygdsarkivet avsnitt Femöresund (2024-02-11)

 


Förening:

Oxelösunds Hembygdsförening

Skapad av: Christer Marklund (2024-01-18 22:15:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Marklund (2024-04-08 21:48:00) Kontakta föreningen