Inför 2022

Bäste hembygdsvän!

Under snart två år har föreningens verksamhet påverkats av den pågående pandemin. Vi har förändrat arbetsformer och sett nya möjligheter. Men det är inte bara pandemin som har påverkat oss. Insikten om klimathotet innebär en nödvändig omställning för klimat och biologisk mångfald.

När vi nu dagarna före Julen 2021 dessutom behöver anpassa oss till nya restriktioner och rekommendationer på grund av snabbt ökande smittspridning överväger styrelsen att i januari övergå till digitala planeringsmöten. Arbetsuppgifter i mindre grupper 2-3 personer kan fortsätta genom att deltagarna håller avstånd.

I ett medlemsbrev via e-post i januari 2022 kommer inbjudan till Coronaanpassade aktiviteter för vintern och våren. Aktuell planering finns här på hemsidan Aktiviteter och uppdateras löpande.
I samband med medlemsbrevet kommer information om medlemsavgiften för 2022 och hur du förlänger ditt medlemskap.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vid frågor kontakta oss via: Kontakta oss


Förening:

Oxelösunds Hembygdsförening

Skapad av: Christer Marklund (2021-12-22 21:19:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Marklund (2022-03-02 22:43:01) Kontakta föreningen