2020 Rapport om webbinarium med Lotsarkivet i Oxelösund - Arkivens dag 2020


Vi valde att göra årets "Arkivens dag" digitalt med hänsyn till att Lotsarkivets besökare och funktionärer då fick möjlighet att att delta och samtidigt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Deltagare
Det fanns 12 registrerade deltagare till det digitala seminariet, webbinariet, när vi öppnade 9:20. Vi som höll i trådarna fanns i skilda rum på Lotsarkivet. 8 inloggande i mötet deltog hela tiden. Tre registrerade användare lyckades vi inte ansluta under mötet. De kommer att kontaktas i vår uppföljning.

Programpunkter
10.00 - 10.40 - Lotsarnas liv under mer än 300 år i södra Södermanlands skärgård.    
Lars Sjögren berättade om arbetet med den uppdaterade utställningen på Sävösundets lotsmuseum och om det fortsatta arbetet med lotsutställningen på Lotsarkivet i Gamla Oxelösund. 

10.40  - Fikapaus

11.00 - 12.00 - Hur kan lotsarkivet användas för lokal historia och släktforskning
Inskickade och direkt ställda frågor besvarades muntligt. Svar som kräver noggranna uppgifter till släktforskning besvaras i standarden GEDCOM till berörda. 

Vi fick också ett intressant informationsutbyte mellan deltagarna. Lotsarna i Stockholm har en omfattande dokumentation som är tillgänglig. Vi fick frågor om lotsbarnskolorna då information saknas från Landsort till Häradsskär.

12.00 Webbinariet avslutades.

Några reflektioner
- Vi når deltagare från större geografiska avstånd
- Informationsutbyte och större kännedom om vad andra gör
- Lotsarkivet kommer att ha mera digitalt öppet än fysiskt, troligen också när covid19 är över.
- Medlemswebbinarium - enbart för medlemmar

2020-11-15
Christer Marklund


Nu finns en video om det pågående arbetet på följande länk: Länklista
- Lotsarkivet samt filmerna om Hävringes sista lots och lotslivet i Sandviken under 1920 - talet.


Editerad av: Christer Marklund (2021-05-01 12:18:39)