Mötesformer i Coronatider, uppdatering 20 nov 2020

För kommande aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vårt inställda årsmöte kommer vi att genomföra när coronaläget gör det möjligt. Troligtvis blir det av praktiska skäl till sommaren eller vid föreningens höstmöte.

Vårt första digitala styrelsemötet genomfördes den 2 april kl 16.00 - 17.30
Vi använde Google Hangouts med bild och ljud. På våra digitala skärmar hade vi dagordning och protokollet skrevs under mötets gång. Styrelsens medlemmar deltog från sina bostäder.

Föreningens verksamhet fortsätter men med digitala arbetsformer för styrelse, revisorer och arbetsgrupper. 

Kommande aktiviteter är Kusträddardagen den 2 maj och Midsommarfirande i Gamla Oxelösund den 19 juni. Vi följer aktuella rekommendationer om gruppstorlekar, att vara utomhus, att hålla avstånd och att värna riskgrupper och våra äldre.

Uppdatering 2020-11-07: Ökad smittspridning och regionala restriktioner för Region Sörmland.

* Vårt uppskjutna årsmöte får vi genomföra med brev och  e-post.
* Arkivens dag den 14 november genomförs som webbmöte. Se 
* Höstmöte med uppföljning av "Omställning för klimat och biologisk mångfald" genomförs som webbmöte. 

Uppdatering 2020-11-20: Utökade restriktioner och rekommendationer

* Under denna period av skärpta regler och rekommendationer genomför vi planering och möten digitalt. Fysiska möten ställs in, skjuts upp eller omformas till digitala möten.

Se vidare i Aktiviteter

Styrelsen
Oxelösunds hembygdsförening

 

 


Editerad av: Christer Marklund (2020-12-23 23:38:38)