Mötesformer i Coronatider

För kommande aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vårt inställda årsmöte kommer vi att genomföra när coronaläget gör det möjligt. Troligtvis blir det av praktiska skäl till sommaren eller vid föreningens höstmöte.

Vårt första digitala styrelsemötet genomfördes den 2 april kl 16.00 - 17.30
Vi använde Google Hangouts med bild och ljud. På våra digitala skärmar hade vi dagordning och protokollet skrevs under mötets gång. Styrelsens medlemmar deltog från sina bostäder.

Föreningens verksamhet fortsätter men med digitala arbetsformer för styrelse, revisorer och arbetsgrupper. 

Kommande aktiviteter är Kusträddardagen den 2 maj och Midsommarfirande i Gamla Oxelösund den 19 juni. Vi följer aktuella rekommendationer om gruppstorlekar, att vara utomhus, att hålla avstånd och att värna riskgrupper och våra äldre.

Se vidare i Aktiviteter

Styrelsen
Oxelösunds hembygdsförening

 

 


Editerad av: Christer Marklund (2020-08-30 17:46:51)