2020 Vårt årsmöte flyttas till ett senare tillfälle!

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset flyttar Oxelösunds hembygdsförening det planerade årsmötet den 19 mars till ett senare datum.  

Informationen om årsmötet finns på Årsmöte 2020. Där anges att föranmälan ska lämnas senast måndagen den 16 mars. De som fått kallelsen på papperspost får besked att årsmötet flyttas till ett senare tillfälle när de anmäler sig till mötet. Medlemmar som har e-post får ett e-post-meddelande. 

Oxelösunds hembygdsförening har öppet på Mästerlotsen den 19 mars kl 17.30 om någon medlem kommer som inte har nåtts av information om att årsmötet har flyttats.

Åtgärden genomförs efter dialog med styrelse och revisorer

Oxelösund den 15 mars 2020

Christer Marklund
Ordförande
Oxelösunds hembygdsförening


Editerad av: Christer Marklund (2021-05-01 12:30:58)