2019 Vårt årsmöte på Sörmlands museum

Årsmöte den 20 mars på Sörmlands Museum.

Till ordförande för mötet valdes Jennie Fornedal, Södermanlands hembygdsförbund. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning gav ansvarsfrihet. Föreningen antog i verksamhetsplanen hembygdsrörelsens ledord ”En levande hembygd för alla”  
Styrelsen består nu av Christer Marklund ordf, Karin Henriksson kassör,  Fredrik Derefeldt sekr, Margareta Johnsson, Mariana Karlsson, Karl-Erik Henrikson och Lars Sjögren.

Efter årsmötet berättade Gudrun Anselm om doktor Lundqvists samlingar genom en vandring i ”berättande magasin”. Här finns kopplingar till hus och minnen på Hasselö och Grantorpet i Gamla Oxelösund. Några deltagare berättade om personliga minnen.

Ett stort tack till museets personal för trevligt bemötande vid genomförande av årsmötet. 

ImageSörmlandshyllan i studierum och bibliotek på Sörmlands Museum.
Här finns alla årgångar av Sörmlandsbygden och många hembygdsföreningars årsskrifter och berättelser.


Editerad av: Christer Marklund (2021-05-01 12:15:12)