Hävringe, Oxelösund och lotsning

Anders Fröman gav år 2000 ut skriften Hävringe, Oxelösund och lotsning som omfattar tiden fram till 1882 och som är utdrag från brevväxling mellan lotsar, åldermän, lotsuppsyningsmän, lotsdirekörer, viceamiraler, landshövdingar m fl. som Fröman tagit fram från olika arkiv. Brevväxlingen omfattar bl.a. båkbygget på Hävringe, lotsarnas hårda kamp för att få ihop till brödfödan, få en hamn och vaktstuga på Hävringe, bestraffningar, grundstötningar, lotsrullor, sjömätningar och biografier. Fröman, som dog 2011, donerade allt sitt forskningsmaterial till Hembygdsföreningen där Skärgårdsgruppen nu sammanställt en ny version av Hävringe, Oxelösund och lotsning som omfattar tiden fram till 1908. Några nya kapitel som Fröman planerade för med fotografier, sjökort, kartor och ritningar är införda. Dessutom är Frömans uppsatser Lotsen Eric Asplund i Oxelösund och Hävringe båk 250 år med. En skrift som behandlar donationen har Skärgårdsgruppen också sammanställt.

Skrifterna finns att köpa på Koordinaten i Oxelösund.

Hävringe, Oxelösund och lotsning omfattar 328 sidor och kostar 250 kr och Anders Frömans donation – en översikt omfattar 32 sidor och kostar 50 kr.

För de som vill ha skrifterna hemsända går det att beställa genom e-post till [email protected] och kostar 45 kr extra. Betalning görs till bankgiro 5365-3572 och med texten ”F-bok Förnamn Efternamn” i Meddelande-fältet.

På förekommen anledning vill vi informera om att det i skriften finns handskrivna noteringar och tänkta redigeringar av Anders Fröman som vi av olika anledningar låtit vara kvar. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Utdrag ur skrifterna finns på följande länk:
Utdrag från Frömans skrifter

Frågor kring donationen och skrifterna kan ställas till Skärgårdsgruppen genom att skicka e-post till [email protected].

Skärgårdsgruppen, Oxelösunds hembygdsförening