Hembygdsvärdar

Vi behöver hembygdsvärdar ……..

Stugvärdar Ålö, Stugorna och gårdstunet.
Stugvärden disponerar en stuga veckovis mot överenskommen tillsyn och underhåll. Kalenderbokning öppnas den 20 april.
Kontaktperson Folke Berglund, 070-581 0805

Stigvärdar Ålö, 
Stigvärd svarar för tillsyn och underhåll av någon av de markerade vandringsstigarna Ålö huvud, Springarudden och Ståludden.
Kontaktperson Karl-Erik Henrikson, 070-653 2541

Stigvärdar Kulturstig Gamla Oxelösund,
Kontaktperson
Bengt Arneving, 072-723 6680

Båtvärdar Gamla Oxelösund,
Roddbåtar, båtar, sjöbod och bryggplats i Gamla Oxelösund/Sandviken
Kontaktperson
Christer Marklund, 070-524 6778

Trädgårdsvärdar Gamla Oxelösund, Öster Femöre, Brannäs Gård
Kontaktperson
Arne Gustafsson, 072-553 7116

Arkivvärdar Lotsarkivet och forskarrum
Kontaktperson
Fredrik Derefeldt, 076-241 4068

Tågförare Lionståget/Turisttåget
Kontaktperson
Kjell Eliasson, 076-780 6233

Alla dessa uppdrag visar vad ideellt arbete betyder för att kulturmiljöerna på Ålö skärgårdshemman, Torpet Öster Femöre och Brannäs Gård samt Mästerlotsens skärgårdsrum i Gamla Oxelösund ska bevaras, användas och utvecklas.

För intresseanmälan ring 0155-30068 eller skriv till [email protected] eller kontakta kontaktperson för det område som intresserar dig.

Välkomna!

Styrelsen
Oxelösunds hembygdsförening