Hembygdsvärdar

Vi behöver hembygdsvärdar ……..

För intresseanmälan ring 0155-30068 eller skriv till vard@oxhembygd.se

Stugvärdar Ålö, Stugorna och gårdstunet.
Stugvärden disponerar en stuga veckovis mot överenskommen tillsyn och underhåll. Kalenderbokning öppnas den 20 april.
Kontaktperson Folke Berglund

Stigvärdar Ålö, 
Stigvärd svarar för tillsyn och underhåll av någon av de markerade vandringsstigarna Ålö huvud, Springarudden och Ståludden.
Kontaktperson Karl-Erik Henrikson

Stigvärdar Kulturstig Gamla Oxelösund,
Kontaktperson Bengt Arneving

Båtvärdar Gamla Oxelösund,
Roddbåtar, båtar, sjöbod och bryggplats i Gamla Oxelösund/Sandviken
Kontaktperson Christer Marklund

Trädgårdsvärdar Gamla Oxelösund, Öster Femöre, Brannäs Gård
Kontaktperson Arne Gustafsson

Arkivvärdar Lotsarkivet och forskarrum
Kontaktperson Fredrik Derefeldt

Tågförare Lionståget/Turisttåget
Kontaktperson Kjell Eliasson

Alla dessa uppdrag visar vad ideellt arbete betyder i föreningslivet för att kulturmiljöerna på Ålö skärgårdshemman, Torpet Öster Femöre och Brannäs Gård samt Mästerlotsens skärgårdsrum i Gamla Oxelösund ska bevaras och utvecklas.

Välkomna till informationsmöte den 20 april kl 17.00 på Mästerlotsen i Gamla Oxelösund.
För intresseanmälan ring 0155-30068 eller skriv till vard@oxhembygd.se

Styrelsen
Oxelösunds hembygdsförening