Medlemskap

Välkommen!

Välkommen till oss för att du är intresserad av din livsmiljö, din bygdshistoria och din bygds framtid och utveckling.
Våra verksamheter bedrivs ofta i grupper där människors livsvillkor diskuteras och dokumenteras till glädje och kunskap för nya generationer. Exempel på detta är Torpgruppens och Skärgårdsgruppens inventerings- och dokumentationsarbeten som nu kan publiceras och kopplas samman medsläktforskningen och historiebeskrivningar över människors livsmiljöer ochlevnadshistorier.

Hembygdsföreningen genomför kulturvandringar till de gamla miljöerna medtorp och gårdar, de tidiga företagen, lots- och fiskemiljöerna. De guidade vandringarna på Kulturstigen i Gamla Oxelösund intresserar besökande, boende och hemvändande Oxelösundare.
I skärgårdsmiljön i Gamla Oxelösund kan du hyra Mästerlotsen för möten, konferenser och skärgårdsrum för övernattning. Du kan också hyra roddbåtför att ro över till Furön för att tälta och för att vandra på Sörmlandsleden.

EU-projektet Ålö skärgårdshemman är ett utvecklingsprojekt för att göra Ålö, med skärgårdshemman, till en levande kulturhistorisk miljö tillgänglig för rekreation, lärande, friluftsliv och turism i Oxelösunds skärgård. Det sker i samarbete mellan Oxelösunds kommun, föreningar, näringsliv ochorganisationer.

Kontakta Oxelösund hembygdsförening när du kan delta i arbetet.
E-post [email protected]
SMS och telefon 0705-264778