Strandstädning Oxelösund - Nordiska kusträddardagen!

02 May 2020

Nordiska kusträddardagen, som är en gemensam dag när människor runt om i Norden går ut och plockar skräp på stränder, kommer 2020 vara lördagen den 2 maj. Med hänsyn till coronaläget i Norden kommer många planerade aktiviteter att senareläggas. 

Oxelösunds hembygdsförening fortsätter strandstädningen 2020. Städning av kulturarvet, rösen och torplämningar kommer vi att genomföra som enskilda aktiviteter under sommaren och på  Håll Sverige Rent-dagen lördagen den 19 september. 

Kusträddardagen den 2 maj 10.00 till 15.00 strandstädar vi på Kulturstigens område från Gamla Oxelösund till Stegeludden, kustremsan vid stora farleden på Furön och stränder på Ålö.

Med hänsyn till de allmänna riktlinjerna från folkhälsomyndigheten begränsas varje städgrupp till 10 personer i varje grupp. Personer som tillhör riskgrupp eller 70+ ska inte delta i grupparbetet. 

Strandstädningen den 2 maj är ett initiativ i en pågående dialog mellan Oxelösunds hembygdsförening, Oxelösunds Hamn och SSAB Oxelösund. OXSS deltar med en ungdomsgrupp för strandstädning på Furön.

Intresseanmälan  med e-post till [email protected] eller telefon 0155-30068

Samlingsplats: Stora parkeringen i Gamla Oxelösund

Välkomna!

Styrelsen
Oxelösunds hembygdsförening

Håll Sverige rent - Kusträddarna

Editerad av: Christer Marklund (2020-05-01 09:45:17)

Oxelösunds Hembygdsförening

Plats: Gamla Oxelösundsvägen 23, Oxelösund

Börjar: 02 May 2020 10:00

Slutar: 02 May 2020 15:00