Höstmöte - Omställning Oxelösund

20 November 2019

Den 20 november kl 18.00 – 20.00 på Koordinaten

* Informerar SSAB och Oxelösunds Hamn om Klimatsteget och omställning mot fossilfri produktion av järn och stål.

* Information om åtgärder för biologisk mångfald

* Dialog, frågor och förslag om hur vi i Oxelösund kan minska vårt klimat avtryck. En utmaning om att halvera vårt klimatavtryck till 2030 gäller oss som privatpersoner, företag, föreningsaktiva och kommunen.

Så låt oss börja med hembygdsföreningens egen verksamhet. Kan vi göra mera när vi underhåller och använder våra torp, gårdar och skärgårdshemman som gynnar klimat och biologisk mångfald.

Informationsmöte den 20 november kl 18.00 på Koordinaten i Oxelösund
Intresseanmälan gör du här eller ring 0155-30068

Välkomna!
Styrelsen Oxelösunds Hembygdsförening
 

Plantering Agenda 21
Planteringsdags i projekt Grönstråk

Editerad av: Christer Marklund (2019-11-17 21:48:54)

Oxelösunds Hembygdsförening

Plats: Eventsalen / Oxelösundsrummet

Börjar: 20 November 2019 18:00

Slutar: 19 November 2019 20:00