Infiltration, sabotageförsök och spionfall 1939 – 1940 i Oxelösund

Infiltration, sabotageförsök och spionfall 1939 – 1940 i Oxelösund var temat under Arkivens dag på Lotsarkivet i Gamla Oxelösund. Genom att sekretessen släppts och med tillgång till digitala arkiv har nya uppgifter kunnat läggas till tidigare kända uppgifter. Vi var ett 20-tal intresserade lyssnare och berättare som fick veta mera om hur nära det var att två kranar i Oxelösunds hamn hade sprängts 1940. Bilen med sprängmedel hade vid något eller några tillfällen fått ”vända på vändplanen där bussarna vände i Gamla Oxelösund”. Den engelske agenten hade fått tydliga order att sprängningen av kranarna bara kunde göras om det inte förorsakade personskador. Det framgår av protokollen från polisförhören med Alfred Rickman. Händelserna har också bekräftats av hamnarbetare som arbetade i hamnen.