Berättarcafé – Dalgången – kvarter med historia

Burt Adolfsson har med kameran i handen vandrat runt i Dalgången, hans ungdoms kvarter. Bilder och minnen har han samlat i ett album. En inbjudan med denna information samlade på torsdagskvällen den 12 oktober ett 40-tal personer till vårt berättarcafé i Eventsalen. Burts berättelse med bilder och anekdoter väckte minnen hos deltagarna som gärna fyllde i med egna upplevelser och frågor. ”När kommer Håkansson i Prästgården” frågade en deltagare. Lugna dej, han kommer om en stund blev svaret. Andra tydliga minnen var Konsumbutiken, Heden med bollspelen, AIF-s fotbollsplan, Cykelaffären, Fyrmannavillan….
Och så Burts minne av Håkansson: ”Han gav mig till alla förvåning vid ett tillfälle en eloge! Som han uttryckte det. I mitt fall en sällsynthet. Tyvärr vågade jag inte glädja mina föräldrar med detta då jag inte visste vad ordet betydde…..”

Många minnen väcktes till liv under kvällen. Monica Höglin presenterade bilder och tidningsurklipp över Erikslund det hus som byggdes 1923 men revs 1971 då motorvägen, cykelbron och Björntorpsvägen hade byggts.

Wallins cykelaffär förd oss också tillbaka till 1881 då Oxelösunds första skeppshandel startade i Brevikslund. Efter skiftande användning som bostadshus och affärshus revs huset 1962 då en ny sträckning av Femörevägen byggdes.

Bilder, minnen och anekdoter kommer att visas i Oxelösundsrummet samt i Oxelöbygden även i digital form.

Stort tack till alla som bidrar till att hembygdens berättelser blir en del av vårt gemensamma kulturarv.