Öppna dörrar till Stjärnholms Gård

Alexander von Bothmer berättade om dagens jordbruk och David Hanson om de kulturhistoriska utmaningarna under Kulturarvsdagen på Stjärnholms Gård.

Öppna dörrar på Stjärnholm Gård gav ett 20-tal deltagare en inblick i hur ladugården på Stjärnholm byggdes på 1680-talet. Den har använts för mjölproduktion och med mejeri fram till 1912.

I ”Profmjölkningsjournal vid Stjernholm år 1906” har gården 89 mjölkkor. Den högsta avkastningen 2 319 liter mjölk per ko hade de fyra Jerseykorna. I mitten på 1950-talet fanns 50 mjölkkor och 30-40 ungdjur, ett antal svin och 12 ardennerhästar samt 6 föl.
I ladugården finns idag endast ridhästar.

Idag pågår reparationer för att säkerställa ladugårdens väggar och tak. Det sker i samverkan mellan Oxelösunds kommun/Kustbostäder och Länsstyrelsen/Sörmlands Museum. Besökarna kunde även besöka Lilla magasinet, Hönshuset, Tegelladan samt ta en promenad till det aktuella Stjärnholms stationshus från 1877.