Besök på Sommarhuset på Vivesta den 5:e juni

Högmässa och öppet hus på Segelbergska Sommarhuset på Vivesta måndagen den 5 juni. 25 intresserade besökare. Gården ingår i Syskonens Segelbergs stiftelse. Familjen Segelberg och de fyra syskonen hade Sommarhuset på Vivesta som sommarvistelse under hela barndomen men även i sina vuxna liv.
Sommarhuset stod klart 1924 och har sedan dess inte genomgått några genomgripande förändringar. Under krigsåren på 1940-talet disponerades huset av militären. Stora rummet med öppna spisen tapetserades om efter att de lämnat huset. Huset är bevarat med originaltapeter, dekormålade tak på andra våningen, järnspis, marmorvask och pärlspont i köket och kakelugn. I en kulturhistorisk värdering förordas att huset bevaras och underhålls med traditionella material och metoder och att nya hus i närheten undviks.

100 ord Besök på Segelberska sommarhuset - SN collage v1

Präst, guide och berättare Johan Lamberth