En vecka på Ålö i sommar?

Ålö brygga med skylt - Gäster pil vänster och Turbåt pil höger-

Informationsskylt på flytbryggan på Ålö

Hembygdsvärdar

Vi söker fler värdar för hus och trädgårdar, stigar, bryggor och båtar på Ålö skärgårdshemman, Mästerlotsen, Bagarstugan, Kulturstigen i Gamla Oxelösund, Torpet Öster Femöre och Brannäs Gård.

Välkomna med intresseanmälan  till [email protected]  och ring 0155-30068
Styrelsen Oxelösunds Hembygdsförening

Stugvärdar Ålö, Stugorna och gårdstunet.
Stugvärden disponerar en stuga veckovis mot överenskommen tillsyn och underhåll. Kalenderbokning öppnas den 20 april.
Kontaktperson: Folke Berglund
070-581 0805

Stigvärdar Ålö, 
Stigvärd svarar för tillsyn och underhåll av någon av de markerade vandringsstigarna Ålö huvud, Springarudden och Ståludden.
Kontaktperson: Karl-Erik Henrikson
070-653 2541

Stigvärdar Kulturstig Gamla Oxelösund,
Kontaktperson: Bengt Arneving 072-723 6680

Båtvärdar Gamla Oxelösund,
Roddbåtar, båtar, sjöbod och bryggplats i Gamla Oxelösund/Sandviken
Kontaktperson: Christer Marklund 070-524 6778

Trädgårdsvärdar Gamla Oxelösund, Öster Femöre, Brannäs Gård
Kontaktperson: Arne Gustafsson 072-553 7116

Arkivvärdar Lotsarkivet och forskarrum
Kontaktperson: Fredrik Derefeldt 076-241 4068

Tågförare Lionståget/Turisttåget och Midsommarafton
Kontaktperson: Kjell Eliasson 076-780 6233

—————————

Intresseanmälan ring 0155-30068 eller skriv till [email protected]