Berättarcafé om fiskköpare, sumpskeppare och seglande sumpar under 300 år

Från 1637 till 1847 hade Stockholms Fiskköpareämbete monopol på handeln med levande fisk. Ämbetsbröderna byggde upp ett nätverk av hamnställen från Rådmansö till Mönsterås.

Lars Soldéus har skrivit två böcker om en verksamhet som pågick i Sverige och Finland från 1600-talet fram till 1900-talet. Om fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar och om handel med levande fisk.

Lars berättade om fiskköparnas verksamhet och med särskild fokus på Sörmlands skärgård. Nio hamnställen fanns efter Sörmlandskusten från Mörkö till Oxelösund. Vid Skansholmen finns fortfarande en udde som kallas Sumpudden. Många har nog undrat varifrån den har fått sitt namn.

Drygt 30 personer deltog med stort intresse, många frågor och egna upplevelser. Böckerna kommer att finnas i Oxelösundsrummet och på Mästerlotsens boksamling.