Visning av Brannäs Gård

Det kom 40 personer till visningen av Brannäs gård den 18 augusti. Arne Gustafsson berättade om gårdens skiftande öden från Gustav Wasas tid till nutid. Brannäs Gård var frälsegård under Flättna och Stjärnholm säterier fram till 1806. Därefter brukades gården av självägande bönder. Mellan åren 1808 och 1833 byggdes manbyggnaden, ett bränneri och andra hus. 1883 såldes gården till Stjärnholm. Gården brukades sedan av arrendatorer. År 1967 köptes gården av Gränges och finns inom SSAB markområden.

Från 2016 finns ett nyttjanderättsavtal om Brannäs Gård mellan Oxelösunds Hembygdsförening och SSAB Oxelösund. Syftet med avtalet är att långsiktigt bevara kulturhistoriska värden för byggnad, tillhörande mark och uthus samt att möjliggöra tillgänglighet för allmänheten.
Vid den efterföljande visningen kunde deltagarna konstatera att stora insatser behövs för att bevara kulturmiljön. Vi fick uppmuntrande förslag om användning och stöd för vårt fortsatta arbete.

bild 3

Lägg märke till den stora linden till höger som bevaras och beskärs för att inte skada tegeltaket på manbyggnaden.