Punkthusen i våra hjärtan

Det kom över 90 personer till Berättarcafé om ”Punkthusen i våra hjärtan” den 21 februari på Koordinaten i Oxelösund. Berättelser och bilder gav igenkännande skratt och kommentarer under kvällen. Många vittnade om den betydelse som Punkthusen hade för dem som barn och under ungdomsåren. Leken, kamratskapen, skolan och Mammorna som hade uppsikten från balkongerna. Det återkom också i en hyllning till civilkuraget i Oxelösund i sången ”Besvärliga härliga tanter” som Lasse Lindberg skapat för denna nostalgikväll för premiären av Per Sjögrens film om Punkthusen i Oxelösund.

Per Sjögren hade kameran i handen när han vid ett besök i hemstaden 1999 upptäckte att Punkthusen revs. Han kom då i kontakt med den sista hyresgästen och filmade rivningen från rum i huset och från marken. Filmen mottogs med både glädje och sorg och med långa applåder.

Per Sjögren och Oxelösunds hembygdsförening fortsätter samtalen om hur detta tidsdokument kan användas och bevaras för framtiden.

 

 

 

Berättarcafé: Punkthusen i våra hjärtan

Berättarcafé: Punkthusen i våra hjärtan

Per Sjögren hade kameran i handen när han vid ett besök i hemstaden 1999 upptäckte att Punkthusen revs. Han kom då i kontakt med den sista hyresgästen och filmade rivningen från rum i huset och från marken. Filmen har aldrig tidigare visats.

Vi tittar också i Oxelösundsarkivets bilder och dokumentation om Punkthusen.
Koordinaten den 21 februari 2018 kl 18.00 – 20.30

Kostnad 30 kronor för fika.

Anmälan för fika:
[email protected] / 0155-30068

Ta gärna med egna bilder och berätta om dina egna upplevelser.

Välkomna!
Oxelösunds Hembygdsförening

Släktforskningens dag på Koordinaten – Hitta i lokala arkiv och handlingar

Till Släktforskningens dag på Koordinaten den 20 januari 2018 kom ett 20-tal personer. Medlemmar i Oxelösunds Hembygdsförening guidade i hur man hittar i pappershandlingar och databaser i Oxelösundsrummet, Släktforskarrummet och Lotsarkivet.

Många besökande vill göra en nystart i sin släktforskning och är intresserade av lokala källor och historia. Vi kommer nu att inbjuda till IT-caféer på Koordinaten och Lotsarkivet. Det blir ”Fritt SVAR i släktforskningen” från 1 februari då Riksarkivet slopar avgifterna.

Skicka intresseanmälningar, frågor och förslag till:
[email protected]           telefon 0155-30068
www.oxhembygd.se

Infiltration, sabotageförsök och spionfall 1939 – 1940 i Oxelösund

Infiltration, sabotageförsök och spionfall 1939 – 1940 i Oxelösund var temat under Arkivens dag på Lotsarkivet i Gamla Oxelösund. Genom att sekretessen släppts och med tillgång till digitala arkiv har nya uppgifter kunnat läggas till tidigare kända uppgifter. Vi var ett 20-tal intresserade lyssnare och berättare som fick veta mera om hur nära det var att två kranar i Oxelösunds hamn hade sprängts 1940. Bilen med sprängmedel hade vid något eller några tillfällen fått ”vända på vändplanen där bussarna vände i Gamla Oxelösund”. Den engelske agenten hade fått tydliga order att sprängningen av kranarna bara kunde göras om det inte förorsakade personskador. Det framgår av protokollen från polisförhören med Alfred Rickman. Händelserna har också bekräftats av hamnarbetare som arbetade i hamnen.

Sabotage planerades för att spränga hamnkranar i Oxelösund och förhindra järn- och malmtransporter till Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbeltullaren – roddbåt för fritidsboende på Fisklösen 1940 – 2010

Fredagen den 27 oktober transporterades ”dubbeltullaren” till båtbyggarlinjen vid Stensunds Folkhögskola. Målet är att den repareras och underhålls så att den kan användas som roddbåt och fiskebåt vid Ålö skärgårdshemman.
Preben Möller, som är ansvarig ledare på båtbyggarlinjen, konstaterade att båten är byggd i ek, välbyggd med smala bord och fina former. Båten kommer att förvaras på Stensund för uppmätning, underhåll och reparationer inom båtbyggarlinjens program/schema.
Dubbeltullaren har använts, från 1940-talet, för att ta sig till och från Gamla Oxelösund och sommarstugor på ön Fisklösen (Fiskelösa). I början rodde man, senare använde man en liten motor. Man fraktade ut det mesta till byggnationen i båten. Under senare år har båten används som roddbåt vid fiske och roddturer. De sista åren låg den kvar på land.
Båtens ursprung är okänd, kontakta gärna Oxelösunds Hembygdsförening 0155-30068 har du information om var den har byggts eller tidigare användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxelösunds Hembygdsförening – Dubbeltullaren från Fisklösen, var är den byggd?

Berättarcafé – Dalgången – kvarter med historia

Burt Adolfsson har med kameran i handen vandrat runt i Dalgången, hans ungdoms kvarter. Bilder och minnen har han samlat i ett album. En inbjudan med denna information samlade på torsdagskvällen den 12 oktober ett 40-tal personer till vårt berättarcafé i Eventsalen. Burts berättelse med bilder och anekdoter väckte minnen hos deltagarna som gärna fyllde i med egna upplevelser och frågor. ”När kommer Håkansson i Prästgården” frågade en deltagare. Lugna dej, han kommer om en stund blev svaret. Andra tydliga minnen var Konsumbutiken, Heden med bollspelen, AIF-s fotbollsplan, Cykelaffären, Fyrmannavillan….
Och så Burts minne av Håkansson: ”Han gav mig till alla förvåning vid ett tillfälle en eloge! Som han uttryckte det. I mitt fall en sällsynthet. Tyvärr vågade jag inte glädja mina föräldrar med detta då jag inte visste vad ordet betydde…..”

Många minnen väcktes till liv under kvällen. Monica Höglin presenterade bilder och tidningsurklipp över Erikslund det hus som byggdes 1923 men revs 1971 då motorvägen, cykelbron och Björntorpsvägen hade byggts.

Wallins cykelaffär förd oss också tillbaka till 1881 då Oxelösunds första skeppshandel startade i Brevikslund. Efter skiftande användning som bostadshus och affärshus revs huset 1962 då en ny sträckning av Femörevägen byggdes.

Bilder, minnen och anekdoter kommer att visas i Oxelösundsrummet samt i Oxelöbygden även i digital form.

Stort tack till alla som bidrar till att hembygdens berättelser blir en del av vårt gemensamma kulturarv.

 

Öppna dörrar till Stjärnholms Gård

Alexander von Bothmer berättade om dagens jordbruk och David Hanson om de kulturhistoriska utmaningarna under Kulturarvsdagen på Stjärnholms Gård.

Öppna dörrar på Stjärnholm Gård gav ett 20-tal deltagare en inblick i hur ladugården på Stjärnholm byggdes på 1680-talet. Den har använts för mjölproduktion och med mejeri fram till 1912.

I ”Profmjölkningsjournal vid Stjernholm år 1906” har gården 89 mjölkkor. Den högsta avkastningen 2 319 liter mjölk per ko hade de fyra Jerseykorna. I mitten på 1950-talet fanns 50 mjölkkor och 30-40 ungdjur, ett antal svin och 12 ardennerhästar samt 6 föl.
I ladugården finns idag endast ridhästar.

Idag pågår reparationer för att säkerställa ladugårdens väggar och tak. Det sker i samverkan mellan Oxelösunds kommun/Kustbostäder och Länsstyrelsen/Sörmlands Museum. Besökarna kunde även besöka Lilla magasinet, Hönshuset, Tegelladan samt ta en promenad till det aktuella Stjärnholms stationshus från 1877.

Öppet Torp på Femöredagen Öster Femöre

Mattvävning, lieslåtter av linåkern och kärra ut jorden från källargropen var aktiviteter på torpet Öster Femöre i samband med Femöredagen den 26 augusti. En jämn ström av intresserade besökare tog tillfället att titta in i det gamla torpet och pröva på att väva trasmatta eller slå med lie i linåkern och ta en titt på arbetet med jordkällaren. Men mest av allt frågade besökarna om planerna för torpet.
Sörmlands Museum har i dagarna överlämnat ett utarbetat underhålls- och åtgärdsprogram för Torpet Öster Femöre. Oxelösunds hembygdsförening vill använda torpet Öster Femöre för att upprätthålla kunskapen om självhushållets villkor och metoder så som det skedde vid sekelskiftet 18-1900 och tidigare. Vår målsättning är att torpet blir en mötesplats för lärande om vår natur- och kulturhistoria.

 

Järn och Kraft i 100 år

2017-06-28 – 100-årsdagen av Järnverkets invigning, Koordinaten, Oxelösund.

100-årsdagen av starten av masugnen och kraftstationen 1917 högtidlighölls på Koordinaten i Oxelösund den 28 juni 2017.
Historikgruppen på SSAB genomförde ett program om skapandet och utvecklingen av Oxelösunds Järnverk över 100 år.
* Bakgrunden till Oxelösunds Järnverks tillkomst
* Oxelösund och området där verket byggdes
* Invigningen och en rundtur i bilder på det nybyggda verket
* Elkraftproduktionen på verket och dess omgivning
* En exposé i Järnverkets historia
* Kvinnorna på verket
* Kranar och traverser – en arbetsmiljö som har utvecklats mycket genom åren
* Framgångsfaktorer som gjort Oxelösunds Järnverk till världsledare inom slitstark grovplåt
* Verkets fordon på räls och väg genom tiderna
* Skrivet om Oxelösunds Järnverk
För aktiviteterna svarade Historikgruppen SSAB i samarbete med Oxelösunds Hembygdsförening och SSAB Special Steels. Dokumentation finns, förutom hos arrangörerna, delvis i Oxelösundsrummet på Koordinaten.

 

Midsommarfirande Gamla Oxelösund

 

IMG_75301Midsommarstången rest i GAmla Oxelösund

Midsommarstången rest i Gamla Oxelösund 2017