Rassolgard

ÄGARE: Roland Nordin, som övertog gården efter sin fars, Olof Nordins, bortgång 2013. Dessförinnan ägdes fastigheten av Olof och hans hustru Siv (avliden 2012).
GÅRDENS ÅLDER: Bostadshuset från omkring 1890, uthusbyggnaden från 1897. Leksandskarlar byggde boningshuset.
GÅRDSNAMNET: Kommer från Rassolgard i Gopshus, där Anna Nordin (född Ersdotter och farmor till Olof Nordin) föddes 1874. Rassolgard i Gopshus har fått sitt namn från Larsols, som var ett släkt- och gårdsnamn redan i slutet av 1600-talet. Genom ljudförvrängning har Larsols genom åren kommit att bli Rassol. Gårdsnamnet följde med Anna när hon flyttade ihop med Anders Nordin i Oxberg-


Förening:

Oxbergs Hembygdsförening

Skapad av: Oxbergs Hembygdsförening (2014-06-22 17:47:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Lundin (2017-11-22 16:04:40) Kontakta föreningen