Molinsgard, sannolikt på 1920-talet.jpg

Molinsgard, sannolikt på 1920-talet.jpg
Molingard, sannolikt på 1920-talet. Dateringen grundar sig på att boningshuset på Knaggard i bakgrunden i mitten på bilden uppfördes omkring 1920 och att landsvägen till Mora, som drogs fram alldeles bortom Molinsgards boningshus i  början av 1930-talet, inte finns med på bilden.

Förening:

Oxbergs Hembygdsförening

Ändrad av: Oxbergs Hembygdsförening (2012-08-02 10:48:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Oxbergs Hembygdsförening (2012-08-02 10:48:56) Kontakta föreningen