Historia


HISTORIA
Övre Ulleruds hembygdsgård och Övre Ulleruds hembygdsförening bildades 1932. Gården Där Ner i hemmanet Edebys ligger vid Klarälven i Övre Ullerud, numera Forshaga kommun. Från länsväg 62 vid Övre Ulleruds kyrka är det skyltat 3 km till hembygdsgården. Klarälvsbanan, cykelleden mellan Hagfors och Karlstad, går alldeles intill hembygdsgården.


Edebys historia går långt tillbaka. Ett gravfält från bronsåldern ligger granne med hembygdsgården. Hemmanet tillhörde Riseberga kloster på 1200–1300-talen och det ingick i 1503 års skattelängd och ägdes av bruken i Mölnbacka och Katrineberg. Hemmanets ägare och historia är dokumenterade av bygdeläraren Lars M Palmquist minnesanteckningar från 1800-talet och av folkskolläraren Tord Ljungström i En bok om Övre Ullerud från 1944.

BYGGNADER
Mangårdsbyggnaden på hembygdsgården är från 1840-talet. Den är bevarad som en bondgård i bygden som det såg ut vid 1800-talets mitt. Övervåningen används som museum och bottenvåningen som samlingslokal för ca 50 personer.

Magasinsbyggnaden innehåller allahanda museiföremål och lagårdsbyggnaden är iordningsställd som hembygdsgårdens kontor och arkiv. Museiföremål, inventarier och bruksföremål består av anrika donationer från bygden.

Smedjan är flyttad från hemmanet Rud. Den är utrustad med historisk inredning och redskap och används för demonstration av smide vid hembygdsgårdens årliga marknadsdag som besöks av ca 1000 besökande.

Bagarstugan uppfördes på 1970-talet. Även den är tidstypiskt utrustad och används för lokaltraditionellt tunnbrödbak under marknadsdagen. Bagarstugan hyrs även ut.

Hultängsstugan är en enkelstuga, enligt bondetradition för undantagsboende. I samband med hembygdsgårdens iordningsställande på 1930-talet flyttades den från Olsäter. Den är troligen är bland bygdens äldsta byggnader men är i akut renoveringsbehov. Hultängsstugan används flitigt som föreningens samlingslokal, sommarcafé, lämplig för ca 25 personer.

Stallbyggnaden är timrad med fähus och lider. Liksom i manbyggnad och i Hultängsstugan är inget förändrat sedan gården brukades i början av 1900-talet. Stallbyggnadens fasad vetter mot cykelbanan.

Dansbanan är nybyggd. Förutom ett väl grundlagt golv är byggnaden uppreglad i timmer och har sadeltak som är belagt med tegel. Utrymmet har inga väggar men har bord och bänkar och tjänar som regnskydd och står öppen som rastplats för allmänheten. En handikappsanpassad torrtoa har byggts till vid stallbyggnadens östra gavel.

Förening:

Övre Ulleruds Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-28 14:02:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Övre Ulleruds Hembygdsförening (2021-04-13 12:25:43) Kontakta föreningen