Årsformulär 2016

Föreningens namn (obligatorisk)

Föreningens E-post (obligatorisk)

Föreningens hemsida (obligatorisk)

Ordförande/kontaktperson (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Kassör (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Sekreterare (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Uppgiftslämnare, (namn, adress och telefonnummer):

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter