Välkommen till Överhogdals Hembygdsförening

Överhogdal Hembygdsförening

arbetar ideelt för bevarande av vår Hembygdsgård GammelBudd

Föreningen bildades 1952 då makarna Julia och Olof Ohlin

skänkte mangårdsbyggnaden.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter