Kulturstigen

Ta en trevlig promenad om 2,2 km och samtidigt ta del av Edsbyns historia.

Kulturstigen är en trevlig promenadrunda i Edsbyn som ringlar sig från Bärstabron vid biblioteket längs älven Voxnan ner till Bågbron, vidare förbi Sommars Café och upp till Norra torget. Därifrån går man på Edsbyns äldsta gata Bygatan och sedan genom Celsiusområdet tillbaka till biblioteket.
På några utvalda platser längst denna runda sitter skyltar med texter och bilder där man får ta del av historian bakom de olika platserna.

Karta där skyltarna finns utsatta kan laddas ner från kommunens hemsida.

Du kan även visa Kulturstigen på Google Maps.