Byggnader

De första byggnaderna flyttades till hembygdsgården i början av 1920-talet. Området har utökats under årens lopp och numera finns 20-30 byggnader på hembygdsgården.