Stig Elvén

Under mer än 60 år har Stig fotograferat sin hembygd. Mesta tiden, 1939-1984, som verksam i sin egen firma. Som pensionär ägnade han stor del av tiden åt att katalogisera sitt stora yrkesarkiv.

Den yrkesmässiga grunden lades när han under 2 år arbetade och utbildade sig hos Wåhlstedts i Bollnäs. 1939 var det dags att öppna eget i Edsbyn. I efterkrigstiden expanderade Edsbyn, industrin utvecklades och de sportsliga framgångarna kom, detta blev en intensiv period för Stig. Han och kameran fanns oftast med i händelsernas centrum.

Stig var bygdens fotograferande reporter, ateljéfotografen, högtidsfotografen, näringslivsfotografen, hembygdsfotografen mm.