Höstfäbodar och andra utflyktsmål

För cirka 25 år sedan satte Knut Albertsson och Roger Persson upp informationsskyltar i första hand vid lämningar efter månghundraåriga fäbodplatser. Sedan 2013 har Roger Persson och Torbjörn Lang varit ute för att kontrollera skyltarnas skick och dessutom positionsbestämma lämningarna med GPS koordinater. Ta med en termos och åk ut till några av dessa. Du kan se en del lämningar och kanske begrunda förfädernas slit. Och sist men inte minst njuta av en kaffetår, där det är minimal chans att stöta ihop med någon annan människa.

Klicka här för att se alla platserna på Google Maps.

Bagg Olles fäbodfäx

Här hade Bagg-Olof Jansson, född i Lima i Dalarna, sin ladugård sommartid. Han var nybyggare i Mackskalen ungefär 5 km söder om sitt fäbodfäx. Fäxet hade plats för 4 kor. Bagg-Olles sonson var Johan-Erik Olsson, ”Lim-Johan”, Hälsinglands berömde naive konstnär.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.568159, 15.469475
6828223, 1482167
6826164, 524937

Brobo

Höstfäbodar som ligger inom Ore socken vid Brobotjärnen. Man kan se husgrunder och en igenfylld brunn. Vid utloppet av Brobotjärnen finns en gammal dammanläggning för att spara vatten för Woxna bruk. Där fanns fyra vallägare: Änkan Brita Ersdotter i Roteberg, Erik Olsson i Emnebo, Perjons Gråsätter nr 1 och Jonpers Gråsätter sub 1. De två senare hemmanen överfördes vid laga skiftet till Emnebo.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.374281, 15.371239
6806648, 1476803
6804534, 519842

Brynåsbo

En av Voxna Bruks vallar. Även kallad för Herrgårdsvallen.

Skylt: Vid en källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.38732, 15.56877
6808048, 1487370
6806063, 530387

Bursjöberg

Rester efter det första nybygget, bl.a. en källare. Ligger alldeles vid bilväg ett par hundra meter norr om gården i Bursjöberg. Förste nybyggaren Anders Andersson från Males i Roteberg flyttar hit 1830. Han flyttar till Björkberg i Los 1849. Då flyttar en annan nybyggare från Roteberg, nämligen Daniel Danielsson med familj hit. Samtidigt med Anders Anderssons nybygge anlade Spanska Per Jonsson från Höjen ett närbeläget nybygge Bursjömyra.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.556216, 15.681316
6826852, 1493421
6824933, 536203

Bursjömyran

Källarruin. Samtidigt som nybygget Bursjöberg grundades anlades även detta nybygge i närheten. Spanska Per Jonsson från Höjen var den förste nybyggaren där.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.552577, 15.685527
6826446, 1493644
6824530, 536431

Ekopark Grytaberg

Gapskjul

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.556735, 15.711477
6826907, 1495025
6825008, 537805

Erskjansabacken i Tovåsen

Det här är platsen för Erik Janssons bokbål 1845. Vid denna tid hade Erik Jansson fått många ovänner i bygden och tvingats fly för sitt liv. Han gömde sig i Tovåsen. Året därpå ägde Sveriges första massemigration rum. Ungefär 1200 ”Erskjansare” utvandrade under hans ledning till Bishop Hill i USA. Merparten av utvandrarna var hälsingar.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.626366, 15.492802
6834703, 1483438
6832657, 526127

Farbergsbo

Belägen på sluttningen av Farbergsboberget ca 100 m från väg. Knappt 100 m NV om skylten står en urgammal tall som slagit rot i slutet av 1500-talet. Vallägare var Klo i Klon, Hallströms i Höjen och Näs i Knåda. Betet varade här under endast två höstveckor.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.36524, 15.60920
6805580, 1489523
6803623, 532570

Finnsbo

Vallområde med husgrunder som tillhört Jöns och Doma i Höjen, Norrgårds i Kyrkbyn och Skommar i Gråsätter.

Skylt: Vid vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.31817, 15.52279
6800352, 1484879
6798340, 527992

Finntorpet

Här var en skogsfinne bosatt på 1600-talet. Bosättning fick överges, men det blev under första hälften av 1800-talet ett nybygge, som även det övergavs redan efter cirka 20 år.

Skylt: 100 m från väg.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.52319, 15.58161
6823186, 1488108
6821203, 530938

Fullsbo

Husgrunder efter Fullsbo fäbodar. Promenadavstånd, några hundra meter, från skylt till Fullsbo efter Räkenvägen. Promenad sker efter den väg som gick till Räken före 1950.

Skylt: Uppsatt på stubbe.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.46261, 15.66850
6816422, 1492718
6814499, 535629

Fullsborn/Fullen

Sibbes grav. Ligger nära vägen mellan Fullsborn och Fullen. Sägnen om Sibbe och Önne kan man läsa om i Olof Johanssons bok om Ovanåker. En undersökning 1929 visade att det inte är en gravhög.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.433036, 15.69698
6813123, 1494231
6811221, 537182

Galgbacken i Klon

Galgbackar lades normalt i utkanten av en socken, här är det nära gränsen till Alfta socken. Det påstås att den siste som avrättades här var Bytare Erich år 1668. Ligger nära vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.346459, 15.912972
6803475, 1505774
6801720, 548839

Gammelbobacken

Fäbodställe nära Edsbyn. Vallarna har tillhört Carls, Olers och Panes. Samtliga från Edsbyn. Husgrunder och rester efter källare syns.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.347568, 15.805752
6803594, 1500036
6801768, 543102

Golfersbo/Gårdfärdsbo

Avstånd från vägen ca 100 m. Ytterligare en källarruin finns ca 100 m mot norr i sluttningen mot väster. Vallägare var Kye och Backa från Roteberg samt Olars från Knåda.

Skylt: Vid två källarruiner i sluttningen mot öster.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.45290, 15.40059
6815400, 1478426
6813301, 521357

Gymåsbo

Ca 100 m till gammalt gårdstun och ca 100 m ytterligare till ruin efter källare. Här fanns det folk som var fastboende till år 1957. Stort vallområde med husgrunder efter fäbodar tillhörande Wästgårds, Öje, Mårtes, Nilsjons, Larsmårts och Jumpas. Samtliga hemman från Edsbyn.

Skylt: Vid vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.34920, 15.43673
6803832, 1480288
6801762, 523361

Hjärta rönningen

Soldaten Jonas Olofsson Hjert (1780–1856) anlade här en fäbodvall. Husgrunder finns ännu kvar. Soldaten Hjert bodde i Roteberg förutom 1830–1835 då familjen bodde hos en son i Lobonäs.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.474656, 15.608844
6817772, 1489541
6815810, 532437

Homnaberget

Lämningar efter tre källare och spisrösen samt odlingsrösen. Vallen tillhörde Doma i Höjen samt Göles och Backa i Grängsbo från Alfta socken.

Skylt: Vid den bäst bevarade källargrunden.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.31582, 15.60414
6800073, 1489235
6798115, 532350

Kallbergsbo

Här finns tre väl synliga ruiner efter källare. Kallbergsbo var höstfäbodar för tre hemman i Edsbyn: Göllas, Schols och Unnes. Vallområdet ligger uppe på höjden strax väster om Kallbergsbotjärn helt nära gränsen mot Dalarna. De tre källarlämningarna ligger tätt, bara 50–100 m från varandra. Kallbergsbo kom efter 1729 att ligga inom Voxna bruks domäner.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.40642, 15.33669
6810243, 1474981
6808104, 517977

Kalvsbygget

Fäbodställe en bit från sjön Kalven. Källare och husgrunder synliga. Har tillhört Stugsjöbacken nr 2, Pellas.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.573912, 15.610713
6828833, 1489674
6826867, 532433

Karsboröset

Sannolikt en järnåldersgrav som ligger på östra sidan av Karsbosjön ganska högt beläget på en udde. Plundrades på 1870-talet men grävdes ut 1929. Ytterligare information kan man finna i Olof Johanssons bok ”Ovanåker en norrlandssockens öden genom seklerna” sid. 114 ff.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.588037, 15.665681
6830400, 1492598
6828469, 535336

Kyrkhällen vid Hammaren i Östanå

Den stora stenen på platsen ska ha varit avsedd för kyrkbygget då Ovanåker avskildes från Alfta år 1639. Vid 300-årsminnet 1939 försågs stenen med en text till minne av fädrens arbete.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.357708, 15.922407
6804730, 1506277
6802980, 549326

Lenabo

Promenadväg ca 300 m till befintlig jaktstuga och därefter 100 m till skylten vid en källarruin. Vallgrunder med husgrunder efter fäbodar som tillhört Båta, Vargens, Jonases och Larsmårts i Böle samt Ropra i Knåda. Båta flyttade 1792 sin fäbodvall till Norsbo. Har varit fäbodställe åtminstone från 1600-talets början till 1857. Även bönder från Amundsböle (Dalfors) hade fäbodar här.

Skylt: Uppsatt på den gamla åkern ca 100 m söder om jaktstugan.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.28640, 15.55708
6796804, 1486702
6794816, 529858

Lindå

Ett gammalt nybygge i Alfta socken. Den förste nybyggaren som var här Johan Persson från Karsbo, som kom hit mot slutet av 1850-talet. Ligger alldeles bredvid skogsbilvägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.60521, 15.674946
6832312, 1493094
6830387, 535808

Lindå – Högsvedberget

Nybygge från samma tid som Lindå. Ligger också i Alfta socken. Förste nybyggaren var Anders Hansson från Kyrkbyn i Alfta tillsammans med sin hustru Karin Persdotter från Önneberg. Ligger inte långt från skogsbilvägens vändplan.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.594662, 15.712177
6831133, 1495068
6829233, 537796

Lövrisbodarna

En gammal vallgrund. Uppgifter om vallägare saknas.

Skylt: Belägen vid vägförgrening.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.55946, 15.41265
6827271, 1479141
6825175, 521925

Målaberg

Nybygge från 1830-talet helt nära gränsen till Färila socken. Från början bodde här en familj, men senare fanns det två familjer. Förste nybyggaren i Målaberg var Jonas Andersson född i Öjung. Han dog år 1890 och var då 95 år gammal. Köptes omkring år 1890 av Grosshandelsfirman Wijk & Co i Göteborg, vilket senare blev Långrör AB.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.611659, 15.576126
6833046, 1487851
6831055, 530559

Njupavallarna

Stort vallområde med många lämningar efter husgrunder, källare etc. Området beläget bara ca 50 m från vändplan. Njupavallen var bebodd av en arrendator till Voxna Bruk fram till 1940. Vallägare var Perjons, Landar, Skommar och Ohlas, samtliga från Gråsätter.

Skylt: Vid en källare och vid vändplan.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.39940, 15.42762
6809429, 1479833
6807351, 522837

Norsbo

Ektallen nedom Mittjasvallen visar strandkanten för sjön Fullen före sjösänkningen, vilken ägde rum 1876–1880. Här band folket på fäboden fast ekorna innan sjösänkningen ägt rum.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.453309, 15.707093
6815382, 1494774
6813485, 537697

Pottaskugnen mellan Karsbosjön och Övre Bursjön

Pottaska (kalciumkarbonat) tillverkades i äldre tider genom att man brände ved, helst björkved, och därefter kokade askan tills man fick pottaska. Den användes för bl.a. tillverkning av såpa och inom glasindustrin. Det här var en biinkomst för folket i skogarna. Här finns en välbevarad ugn från mitten av 1800-talet.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.635304, 15.640961
6835670, 1491298
6833721, 533972

Regnsjöbo

Vallägare var Jumpas från Edsbyn, Passla och Olols från Roteberg samt Mårtens och Knådmans från Gråsätter. Enligt uppgift i Knut Albertssons bok är vallägarna soldaten J. Dansk från Faran, Bytra i Knåda, Titta och Vargens från Gråsätter (senare Ämnebo), Jumpas från Edsbyn och Mattes från Vängsbo.

Skylt: Vid väg.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.55476, 15.45104
6826735, 1481179
6824665, 523968

Ryggesbo – Backa i Östanå

Ligger också nära vägen till Våsbo. Lämning efter källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.502624, 15.780976
6820873, 1498717
6819023, 541570

Ryggesbo – Baggströms från Östanå

Inga lämningar kvar.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.499013, 15.796872
6820471, 1499563
6818631, 542421

Ryggesbo – Bytra från Knåda

Inga lämningar kvar.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.498597, 15.797444
6820424, 1499594
6818585, 542452

Ryggesbo – Köpmans i Östanå

Ligger nära vägen över till Våsbo. Lämning efter källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.502499, 15.779282
6820860, 1498626
6819008, 541480

Ryggesbo – Rudmans i Östanå

Lämning efter källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.500655, 15.781453
6820654, 1498742
6818804, 541598

Ryggesbo – Vilstenen

Plats där fäbodjäntorna satte sig och tog en vilopaus efter att ha släppt djuren på bete. Det finns en massa inristningar i stenen. De är litet svåra att se men en bild i Knut Albertssons Ovanåkers fäbodar sid. 111 visar de många ristningarna.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.500652, 15.76943
6820654, 1498102
6818796, 540958

Råtjärabo

Belägen mellan Vallamyran och Råtjärn ca 500 m från väg. Följ traktorvägen mot väst, efter ca 500 m finns en källare till höger, vidare mot norr ett stort vallområde med flera källarruiner. Vallägare var Parhans och Espes från Edsbyn samt Sverka, Göves och Ropra från Knåda.

Skylt: På högstubbe.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.43194, 15.52615
6813029, 1485113
6811014, 528070

Räkabo – Bråttom från Emnebo

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.50796, 15.56564
6821491, 1487252
6819499, 530103

Räkabo – Carls från Edsbyn

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.50981, 15.56911
6821697, 1487438
6819707, 530286

Räkabo – Norrgårds från Kyrkbyn

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.50779, 15.56887
6821472, 1487424
6819482, 530275

Räkabo – Näs från Edsbyn

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.50798, 15.56735
6821493, 1487343
6819502, 530194

Räkabofisktjärn

Lim-Johans koja vid Räkabofisktjärn. Då Johan Erik Olsson 1912 kom hem efter vistelsen på Ulleråker byggde han sig denna koja alldeles vid stranden av tjärnen. Den ligger ungefär halvvägs mellan hans födelseby Mackskalen och Kyan, där han 1916 hade byggt sin stuga.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.474995, 15.586833
6817814, 1488368
6815837, 531264

Räken

Fiskestuga på Taknäset. Vid varje större och avsides liggande större sjö hade man en fiskestuga för övernattning. Detta var vanligt under 1700- och 1800-talen. Rester av en eldstad mot den stora stenen samt lämningar efter två källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.490144, 15.602517
6819499, 1489209
6817532, 532084

Skarpfiskarkullen

Odlingsområde väster om Bursjöberg vid Skarpfiskarkullen. Odlingar som tillhört byn Öratjärn. Mycket breda och höga stenmurar omger odlingen, vilka vittnar om det oerhörda arbete som människor för drygt 100 år sedan lagt ner här. Skogsbilväg korsar området.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.558956, 15.662705
6827159, 1492432
6825228, 535211

Skärstutbo/Nybo

Vallägare var Joners, Jumpasollas och Juggas från Edsbyn samt Ohlas från Gråsätter.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.49206, 15.50403
6819733, 1483964
6817701, 526838

Spjutmyra/Spjöta

Ett nybygge med fyra nybyggare år 1840. Blev till tre nybyggen 1845 och alla såldes till Långrör 1867. Därefter har arrendatorer tagit över. Det fanns fastboende till cirka 1958. Området har en fastighet som är sommarhus samt ett flertal husgrunder inklusive trappan efter Spjutmyra skola.

Skylt: Vid infarten till byn.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.44348, 15.30249
6814386, 1473186
6812223, 516132

Storfallet

Under första hälften av 1800-talet fick hyttarbetaren Anders Larsson tillstånd av Voxna Bruk att svedja och bygga sig en bostad här. Hans dotter och ytterligare en generation bodde här mitt i vilda skogen. Lämningar efter husgrunder och källare. Många odlingsrösen. Beläget cirka 250 m norr om vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.37527, 15.60901
6806698, 1489516
6804740, 532549

Stor-Öjungsbo

Gamla höstfäbodar med fem vallägare från Roteberg – Mittjas, Juggas, Pallars, Prans ocn Njåks eller Nyåkers.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.587728, 15.52898
6830388, 1485338
6828368, 528080

Svartbo – Skogsarbetarkoja

En skogsarbetarkoja och kälkar med ett stort timmelass. Ordnat av Knut Albertsson till minne av det hårda jobb som skogsarbetare fick utföra för 75–150 år sedan. Ligger alldeles vid vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.416795, 15.586396
6811328, 1488323
6809354, 531299

Svartbo – Svartboröset

Tillkom vid en förrättning 1742–1744 då Kronoallmänningen avskildes från sockenskogen. Röset kom att användas som fixpunkt vid Laga skiftet i mitten av 1800-talet. En baslinje ”Corda” stakades ut till ett annat röse i Östanå. Från denna baslinje utmättes alla ägofigurer. Som man förstår är detta långt före dagens mätningar med GPS. Röset restaurerat 1981. Ligger alldeles vid vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.402945, 15.602373
6809782, 1489171
6807819, 532166

Svartbo höstfäbodar

Var höstfäbodar för många hemman i första hand Edsbyn. Man hade en gemensam fäbodstuga, som låg vid skylten väster om vägen. Fäboden drevs till 1884, då Bjurns Kerstin Nilsdotter var den sista fäbodjäntan. Ligger bara några tiotal meter från Svartboröset.

Skylt: Väster om vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.402741, 15.601919
6809759, 1489147
6807796, 532142

Tegelnäset vid Karsbo

Torp under Karsbo, där den förste torparen Jon Ersson från Karsbo bosatte sig år 1846.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.596007, 15.65675
6831289, 1492125
6829352, 534853

Tranbergsbo

Vallar som tillhört Olers i Ämnebo, Lillhögs i Höjen samt A. Andersson och E. Persson i Tranberg.

Skylt: Vid väg och åkrar.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.44409, 15.42478
6814410, 1479711
6812328, 522653

Vilstenen vid Svensbovägen

Från Ovanåker gick den urgamla leden mot Härjedalen och Trondheim via Loftsbo fäbodar och Svensbo. Leden har också för tusen år sedan varit pilgrimsled till Nidaros. Mellan Loftsbo och Svensbo finns ett stort flyttblock med en eldstad, som anlagts mot stenen. Det var en plats för rast och vila.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.461061, 15.525462
6816274, 1485090
6814257, 528007

Vitas-Anders rökbasta

Vitas-Anders var en beryktad tjuvjägare som anlagt en basta för att röka sin fisk och sitt kött. En tydlig hålighet i det stora flyttblocket och rester av den murade eldstaden visar platsen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.229524, 15.646677
6790451, 1491491
6788525, 534723

Våsbäcken

Fångstgropsystem vid Våsbäcken. Sannolikt för fångst av vildren. Skylten är placerad 50 m väster om landsvägen vid den nordligaste fångstgropen men flera gropar finns söder om och västerut längs Våsbäcken. Mellan dessa gropar fanns stängsel och djuren drevs för att falla ner i någon av dessa gropar.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.474748, 15.691305
6817772, 1493936
6815864, 536830

Vängsbovallarna

Gamla Fullsbovallarna. Här hittar man ett flertal ruiner efter källare.

Skylt: Vid en källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.46703, 15.65049
6816917, 1491758
6814982, 534664

Värasbacken

Värasbacken var först ett nybygge med två nybyggare. Den förste flyttade in 1832, och den siste flyttade därifrån 1843. Det var alltså bebott under mycket kort tid. Vid Laga skiftet som pågick under den här tiden och fastställdes vid mitten av 1850-talet blev Värasbacken fäbodar för tre hemman i Kyan – Jonases, Päasollas och Päas (nuvarande Lindsmyrs). Skylten sitter vid en källarruin efter Päas vallen. Sitter cirka 25 m från vägen innan man kommer till de två andra vallarna.

Skylt: 25 m från vägen vid en källare.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.534408, 15.586938
6824435, 1488396
6822455, 531210

Åsbovallen

Fäbodställe som tillhört Imbergs i Mattsmyra. Vid skylten kan man se vad som troligen varit en spismur, men numera är den sönderkörd av skogsmasiner. Cirka 100 m väster om skylten ser man några odlingsrösen.

Skylt: 25 m norr om vägen.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.47739, 15.32561
6818155, 1474448
6816006, 517346

Önnberget vid Morabo

Legenden berättar att jätten Önne fördrevs av jätten Starkotter på Nabbaberget i Alfta. Önne flyttade till Stugsjön och hade ett tillhåll för jakt vid Önnberg.

Koordinater
WGS 84 decimal
RT90
SWEREF99 TM

Lat, Lon
61.453552, 15.745646
6815406, 1496830
6813535, 539752