Om oss

Hembygdsföreningen bildades 1915 som en av de första i Hälsingland. Redan under de tidiga åren började arbetet med att skapa en hembygdsgård vilket var ett viktigt mål för föreningen. De första byggnaderna flyttades till hembygdsgården i början av 1920-talet. Området har utökats under årens lopp och numera finns nära 30 byggnader på hembygdsgården.

Torpet Ljuses efter Rävabergsvägen tillhör numera hembygdsföreningen. Föreningen förvaltar även torpet Freska på Lillboområdet. Sedan början av 1920-talet har hembygdsföreningen varje sommar arrangerat årets stora händelse, hembygdsfesten Persmässan. I samband med den har också Persmässposten givits ut sedan starten.

Edsbyns Museum är en annan viktig del i föreningens verksamhet. Museet har funnits sedan början av 1970-talet. Det är en mötesplats för alla som är intresserade av vår bygds kulturhistoria.
Varje år anordnas en rad olika arrangemang och aktiviteter, t.ex. midsommarfirande, byvandringar och filmvisningar.

Vår målsättning är att vara bygdens minne och skapa ett intresse för kulturhistoriska frågor, samt vara en mötesplats för detta. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.