Fornminnen


 

Milstolpe

Grav med rest sten

Fossil åker

Älvkvarn

Stenvalvsbro

Stensättning

Flatmarksgrav

Stensättning

Domarring

Plats där soldattorp legat

Malshögen

Gravfält

Stensättning

Glöm ej heller Pekestenen i Villaberg som munkar transporterade hit från centraleuropa på medeltiden

Editerad av: Michael Olofsson (2019-02-10 09:29:12)