Fornminnen


 

Milstolpe

Grav med rest sten

Fossil åker

Älvkvarn

Stenvalvsbro

Stensättning

Flatmarksgrav

Stensättning

Domarring

Plats där soldattorp legat

Malshögen

Gravfält

Stensättning

Glöm ej heller Pekestenen i Villaberg som munkar transporterade hit från centraleuropa på medeltiden

Förening:

Öttums Hembygdsförening

Skapad av: Michael Olofsson (2013-08-27 00:38:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öttums Hembygdsförening (2019-02-10 09:29:12) Kontakta föreningen