Välkommen att bli medlem


 

Medlemskap kostar 100 kr per helår och betalas helst till bankgiro
486-9343

Öttums hembygdsförening har sina rötter i J.U.F, Jordbrukarungdomens Förbund som startade 1921 i Öttumsbygden. Föreningen bytte så småningom namn till Öttums Fornminnesförening och i mitten på 80-talet bytte vi namn till hembygdsförening. På 50-talet väcktes intresset för att dokumentera hembygden vilket resulterade i boken "Öttum min hemsocken", som utgavs 1958.

Ni är välkomna att kontakta oss per telefon:

Ordförande Jan Knutsson 0511-370035
Vice ordförande Peter Nyqvist 070-3181052
Sekreterare Eva Mann 0511-370330
Kassör Michael Olofsson 0511-370164
Ledamot
Ledamot Barbro Olofsson 0511-370071
Ledamot Ulla Wass 0511-370226
Ledamot Bengt-Olof Svensson 0511-370228

 

Förening:

Öttums Hembygdsförening

Ändrad av: Öttums Hembygdsförening (2019-02-10 09:43:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Öttums Hembygdsförening (2012-02-22 13:30:34) Kontakta föreningen