Välkommen att bli medlem


 

Medlemskap kostar 100 kr per helår och betalas helst till bankgiro
486-9343

Öttums hembygdsförening har sina rötter i J.U.F, Jordbrukarungdomens Förbund som startade 1921 i Öttumsbygden. Föreningen bytte så småningom namn till Öttums Fornminnesförening och i mitten på 80-talet bytte vi namn till hembygdsförening. På 50-talet väcktes intresset för att dokumentera hembygden vilket resulterade i boken "Öttum min hemsocken", som utgavs 1958.

Ni är välkomna att kontakta oss per telefon:

Ordförande Bert Ahlgren  070-9994963
Vice ordförande Peter Nyqvist 070-3181052
Sekreterare Vakant
Kassör Michael Olofsson 070-2089532
Ledamot Peter Taudien
Ledamot Barbro Olofsson 0511-370071
Ledamot Ulla Wass 0511-370226
Ledamot Jan Knutsson 0511-370035

 

Förening:

Öttums Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-22 13:30:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öttums Hembygdsförening (2022-05-08 11:42:43) Kontakta föreningen