Verksamhetsberättelse år 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  ÅR  2013

Årsmötet arrangerades den 17 mars och liksom tidigare år i STUGGU.  Innan förhandlingarna föreläste Lars Fredborg, Stockholm, om ”Adelborg – en svensk adelssläkt under 200 år”.
Lars är själv släkt med Ottilia Adelborg och har skrivit en bok med den titeln. Det var intressant att få höra om alla konstnärliga Adelborgare, Per-Otto, Louise, Jakob, Hugo mfl.

Efter kaffeservering vidtog årsmötesförhandlingar. Ordföranden inledde  med  parentation över Arne Bohman, vår första revisor och de senaste årens revisorersättare.  Årsmötet utsåg fyra nya hedersmedlemmar, Hugo Adelborg, Louise Adelborg, Görel Adelborg och Lars Fredborg. Tillsammans har dessa släktingar till Ottilia skänkt oss bl a ett 70-tal teckningar och akvareller, samt skissböcker efter Ottilia Adelborg, ”Adelborgssläktens gåvor”.
Nyvald i styrelsen blev Margareta Malm-Sjöström, efter Elisabeth Nyholm som avböjt omval.
Övriga i styrelsen har varit Håkan Spännar, ordförande, Margareta Guinard, kassör, Elisabeth Paulette-Hultcrantz, Ewa Wedin-Löfgren och Inga Westerberg. Styrelsen har haft fem sammanträden. Medlemsantalet fortsätter att öka och var den 31 december 165.

Ottilia Adelborgsmuseet som kommunen stängde hösten 2012 av byggnadstekniska skäl, kunde öppnas igen under maj. Dessförinnan skedde en  uppvaktning hos kommunledningen av vår ordförande tillsammans med ordföranden i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga. Sommarut-ställningen hade temat ” Tredje gången gillt” och vi visade konstverk av Ottilia och hennes konstnärsvänner bl a Hilma af Klint. Inför de kommande tre åren har avtal om driften av museet tecknats mellan kommunen och Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga. En styrgrupp har bildats, samt en arbetsgrupp där även vi är representerade. Planer finns på förnyelse av hur alla samlingar skall presenteras.
Under mars och april har vi deltagit i en konstutställning tillsammans med Torsten Dahlsällskapet och Stiftelsen Per Hilding Perjons. I Turistbyråns fönster i Lindberg-hallen, Djurås, har vi visat tavlor under rubriken ”Tre Stora Konstnärer”.
Den 27 oktober arrangerades en föreläsning i Stuggu om ”Kvinnliga konstnärer omkring Ottilia Adelborg”. Konstvetare och författare  Barbro Werkmäster, Uppsala, berättade och visade bilder om en spännande och intressant tid runt sekelskiftet.

Vid  Hembygdsförbundets kretsträff  i Insjön, 29 oktober, deltog  ordförande och kassör.
6 november ordnades en studieresa för styrelsen till Nordiska Museets arkiv samt Skansens klädkammare. Bl a fick vi se 37 skissböcker efter Ottilia Adelborg.
Vid Dalarnas Museums museimässa,15-16 november, deltog vi tillsammans med Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och Gagnefs Hembygdsförening i en monter,”Ottilia Adelborgmuseet”.

Gagnef  2014-02-24
Styrelsen