ÅRSMÖTET 2018

Referat från Årsmötet i Ottilia Adelborgs Vänförening 2018-03-18.
Lars Liss inledde med en spännande och intressant bildvisning på temat ”Gagnef på Ottilias tid genom Hans Per Perssons kamera”. Ett 70-tal besökare hade lockats till Gagnef församlingshem för att få se och höra om hur det såg ut i Gagnef i början av 1900-talet. Lars lotsade åhörarna genom Kyrkbyn, Västerfors, Moje och angränsande byar och berättade engagerat om människorna som visades på bilderna. Ett uppskattat föredrag.
Efter servering av kaffe och tårta vidtog årsmötesförhandlingarna. Eftersom en ny förening, ”Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening” är under bildande beslutade årsmötet att Vänföreningen skall upplösas. Enligt stadgarna skall beslut tas vid två medlemsmöten och ett nytt möte kommer därför att äga rum vid ett senare tillfälle. Vidare beslutades att Vänföreningens tillgångar vid upplösningstillfället, skall överlämnas som gåva till Gagnef kommun att förvaltas på liknande sätt som beslutats och tillämpats om donationen ”Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga” avseende förvaring och utställningsverksamhet.
Styrelsen omvaldes och består av Håkan Spännar ordförande, Maggie Malm Sjöström, Elisabeth Paulette-Hultcrantz, Margareta Guinard, Inga Westerberg, Gudrun Liss-Sundin.
Vid dragning i medlemslotteriet vanns Ottiliaböcker av Kajsa Kolmskog,Falun, och Gabriella Tegen, Insjön.
Avslutningsvis överlämnade Margareta Guinard blommor till ordföranden som tack för det arbetet under det gångna året.