Årsmötet

Söndagen 19 mars var det dags för årsmöte med föredrag.Ett 40-tal besökare kom, däremot kunde inte Jan Adde, som skulle berätta om Karin Medén-Adde, komma på grund av sjukdom. Istället besöktes Ottilia Adelborgmuseet och utställningen med Ottilias konstnärliga far, Bror Jacob Adelborgs teckningar och målningar. Därefter berättade Lena Nordesjö, ordf i Minnesstugan, och visade bilder om kulturpersoner som besökt systrarna Adelborg. Intressant om Hilma af Klint, Elsa Beskow, Alice Tegner, Karin Boye m fl. Efter föredrag och kaffeservering vidtog årsmötet enligt stadgarna. Styrelsen omvaldes, Håkan Spännar,ordförande, Margareta Guinard, Elisabeth Paulette-Hultcrantz, Maggie Malm Sjöström, Gudrun Liss-Sundin, Inga Westerberg. Håkan informerade bl a om ett förslag att ombilda Vänföreningen och att den nya föreningen skall överta driften av museet. Årsmötet beslutade ”ställa sig försiktigt positiv” till förslaget och avvaktar den utredning som pågår inom museets arbetsgrupper.