Bilder från utgivna almanackor 93-98


 

 

Image

Beskrivning: Östra Torsås och Röda Korsets första gemensamma almanacka.
Dom började med utgivning 1993.  
Vi kommer att lägga ut samtliga bilder med början 1993 och till 1998. Så låt oss börja med 1993.

Image

 

Image

Föreningen bildades 1924 den 21 januari och till ordförande valdes charkuterist
Folke Johansson. Ordföranden var mycket aktiv och hittade stugan i Torp Nöbbele och köpte den för 150 kronor.
År 1929 uppfördes den här på Inglingehögområdet där den står idag. Men för att iordningställa den till färdigt skick gick det åt hela föreningens tillgångar och lite till. Den kostade färdigt nära 1200 kronor. Men nu hade föreningen tak över huvudet, och intresset steg synbart. Redan innan stugan uppfördes hade man haft fester här på Inglingehög. Den första hölls 1926 och medverkande var professor Wrangel i Lund, doktor Knut Kjellmark, författare J. A. Göth, Kronobergs regementes musikkår m. fl. Dans förekom ej, men ändå gav festen ett netto på 570 kronor. Under 1928 anordnades åter en fest denna gång var det professor C. W. von Sydow, författare J. A. Göth, posttjänsteman Torsjö Markaryd som medverkade. Även denna fest gav ett bra netto. När stugan var färdig, började föreningen anordna ystagillen i gammal stil. Det första var 1929 och man kunde läsa i Växjö-bladet.
”Dagen kom och redan kl. 8,00 på morgonen började mjölkskjutsarna anlända. Var och en blev enligt gammal god sed förplägad med kaffe och dopp i föreningens stuga, där ystagillet gick av stapeln. Till slut låg 5 stora ostar på sina platser, en del tillverkade i 100 åriga korgar. Klockan 6 var alla föreningens medlemmar jämte de som lämnat mjölk inbjudna för att äta vasslegröt, stenkakor och dricka kaffe. Senare på kvällen när maten hunnit sjunka något sjöng kvällens värd, den gamle hederlige 78- årige trädgårdsmästaren Bolmgren. Vid 22-tiden började gästerna troppa av, nöjda och belåtna med sin kväll.”

Föreningen har numera inga möten i stugan men har slåtter omkring den ett par gånger om året och underhåller den. Under år 2013 byggdes en ny gärdsgård.

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Image

 

Image

Ingelstad järnvägsstation invigd 1897. Persontrafiken nedlagd 1965.

Image

                                                   Det var alla bilder från 1993 

Image

Inglinge Hög - ett av Smålands förnämsta fornminnen, troligen från den stora folkvandringstiden ungefär åren 375 till 900 e. kr.
Klotet med sin ormering är unikt, numera svårt utsatt för miljöförstörande åverkan.

Image

 

Gamla stenladugården. En monumental byggnad vid Ingelstad Lantbruksskola. Byggnadsår ca 1860. Ödelades av brand i mars
1979. Besättningen av mjölkkor kunde räddas men många ungdjur innebrändes. Brandorsaken blev aldrig kartlagd.
Ladugården låg ungefär där nuvarande maskinhall är.

Image

Gamla Växjövägen mot Furulidsbacken och "Södrekvarn". Sparbanken hade sitt kontor här till 1960.

 

Image

Logen Ingelstad. Denna låg där nuvarande hyreshus på gamla Växjövägen är byggt, strax innan avtagsvägen mot Stenslanda. Verksamheten startade 4 februari 1900. Tomtfrågan klar 28 januari 1905. Byggnaden uppförd 1906 och revs 1985. Här bedrevs en mycket aktiv ungdomsverksamhet och andra kulturella aktiviteter. 
Logen hade eget bibliotek och fungerade under flera år som biograf.

 

Image

Ingelstad järnvägsstation.
Sista personförande rälsbuss våren 1965. Godstrafiken fortsatte fram till 1971.

 

Image

Vid kung Gustav VI Adolfs Eriksgata i Småland mottogs majestätet bl a vid lantmannaskolan i Ingelstad den 28 maj 1954. På bilden sjungerkantor
Öberg och barnkören med i Kungssången. Flickor som står runt Öberg är från vänster Aina Hagelberg och Mona Jonsson till höger (snett bakom)
Ann-Marie Johannesson, Siv Karlsson, Käth Haglund och Marie-Louise von Zweibergk.

Image

Midsommarstången viras vid Inglinge hög midsommaraftonen 1962. Edith Helge och Ada Sten (i mitten) övervakar blomsterbindningen,
som utförs av Britt-Marie Dahl, Yvonne Lindqvist , Anna-Greta Albrekt m fl.

Image

Hembygdsgården byggd på 1860-talet av smeden Johan Bogren som också anlade Bogrens Park längs med Kyrksjön. Hembygdsföreningen
köpte fastigheten 1971 av Hanna Gustavsson. Förvärvet skedde genom andelsteckning. Byggnaden fungerar som samlingslokal för
föreningens verksamhet.

Image

Anläggningsarbete 1961. Vid spadarna Linus Liljegren och Ture Pettersson. Huset till höger - nuvarande Törns garage - var Konsums första
butik i samhället. Till vänster i bilden ligger idag vårdcentralen. Furulidsbacken - Parkvägen var en del av den gamla landsvägen mot Växjö.

 

Image

Idrottsdag 1971. Från vänster Susanne Pettersson, Gunnar Haglund, Martin Wallertz, Mats Andersson, Jan Borgström och Åke Westergren.

 

Image

1994 finns endast fem mjölkproducerande lantbruk kvar i socknen. En bland Sveriges mjölkbesättningar som har den högsta avkastningen,
inns hos familjen Carlmans i Säljeryd.

 

Image

Gatubelysninng i mindre skala fanns redan på 20 - talet. Belysningsnätet utvecklades efter hand - bilden är tagen i slutet på 40 - talet.

 

Image

 

                                                                                  År 1995.

 

Image

Runstenen på Trottagårds ägor i Ingelstad Nöbbele är säregen- skriven på vers så kallad "kvidling".
 

"Rosten och Eillv, Åke och Håkan reste, de svennena
efter sin fader - Kumlet - vida synligt- efter Kale den döde
Därför må den gode mannen nämnd varad,
så länge stenen lever och runorna stavar".

 

Image

Vinterskrud upp mot kyrkan på Gamla Växjövägen. Huset till vänster finns ej kvar.
I Östra Torsås kyrka hölls den första gudstjänsten juldagen 1848. Invigningen
ägde rum 29 augusti 1852. "Orgelverket " tillkom 16 år senare och renoverades
1972-73. År 1878 fick kyrkan sin altartavla. Storklockan och mellanklockan är från 1894.

 

Image

Tingshuset. Det uppfördes på 1780 - talet, efter ritningar gjorda 1777 gällande gemensamt för Ingelstad och Lenhovda .
Sista tinget  för Konga häradsrätt hölls i lokalerna den 22 december 1925, varefter häradsrätten flyttades till Växjö. Vid rivning
av huset, som gjordes år 1966 uppdagades att den så kallade "hjärtstocken" som låg i mitten av byggnaden och sträckte sig
från gavel till gavel var arton meter lång i ett stycke och över en meter i fyrkant i dess grövsta ände. Allt enligt Gunnar Söderberg
som var med och utförde rivningen. Detta låg mittemot Inglingehög där Ingelshov nu finns.

 

Image

Ån / dammen med kommunhuset och kyrkan i bakgrunden. Fotot troligen tagit på bron mellan ICA:s parkering och Solviken.

 

Image

Somra (Solvoken) år 1906. Villa Somra - nuvarande Solvikens pensionat - byggdes
1904 av Carl Hedlund. Vykortet är från denna tid poststämplad1906.
Carl Hedlunds farfar - Johan Magnus Hedlund - var gästgivare på Ingelstad
Gästgivargård. Pensionatsrörelsen öppnades omkring 1945 av Betty Sandin.
Ida Karlsson övertog rörelsen 4 april 1961 och dottern nuvarande ägare
Märta Lindén fortsatte till 1980. Pensionatet håller 35 bäddar och matsalen 
rymmer ca 80 personer.

 

Image

Gamla Finkan, här vid Torsjöns strand tidigare placerad i närheten av Tingshuset.
Här förvarades brottslingar som skulle förhöras och dömas av tinget.               

"Döm aldrig i vredesmod Vreden går över - men domen kvarstår".

Image

Midsommarfirande vid hembygdsgården. Inglinge Folkdansgille
firar midsommar i trädgården vid hembygdsgården Johanneslund. 
Folkdansgillet bildades år 1975 och redan året därpå inspelades
en skiva "Spelmanslåtar från Smålänska Värend" som resulterade 
i kommunens kulturpris 1977. Gammaldanssektionen arrangerade
kurser och dansaftnar. De senaste 15 åren har även slöjdsektionen varit 
livlig.

 

Image

Mornark  Svante Johansson, grundare till Smålänska Velocipedmagasinet -
numera Smålänska Vapen AB, flyttade 1933 sin då femåriga cykeltillverkning
hit till "Mornark"- lokalen. Cykelmärket hette "Royal" och en av de första 
tillverkade cyklarna finns i Hembygdsföreningen - gåva av Lars-Olof
Svantesson. Mornark hyrde lokalen från 1940. I vita bostadshuset bedrev
Ingeborg Johansson mode och manufakturaffär från 1934 till 1950.
Numera (år 2020) bor Tommy och Inger Håkansson  där ägarna till Solviken.

 

Image

Östralund år 1952.  Östralund byggdes vid serkelskiftet som bostad åt arbetare
på  Wärns vagnfabrik. Därefter ( omkring 1920) blev det ålderdomshem.
Byggnaden brann vintern 1942 - byggdes upp på nytt 1945 och fungerade
som ålderdomshem fram till 1970 då Kvarngården stor färdig. 1972 inköptes
fastigheten av nuvarande ägaren sångpedagogen Sylvia Mang/Borenberg.

Från vänster översta raden. Judith Svensson, Petter Johansson, Skomakare
Johansson, Vera Sandberg och Jonas Johansson.
Sittande från vänster, Ida Eriksson, Mathilda Karlsson, "Lilla-Lina" Svensson,
Helga Svensson och "Lilla-Tilda.

 

Image

Sädesskärvar. Sädesskylar - säderskärvar var sammanställda för torkning
på åkern. Detta var innan man tröskade säden direkt på åkern som kom
på 1950 - 60 talet först med boxerad tröska och sedan självgående.

 

Image

Potatisplockning i Hörda år 1958. Ett glatt gäng kanske i början av
potatisplockning, dom verkar ju inte trötta.

Från vänster: Olga Lilja, Berta Magnusson, Gunhild Holmberg f. Hörstad, Johanna
Fransson, Josef Persson, Erik Fransson, Sven-Erik Hörsta, Sigurd Pettersson,
Ragnar Pettersson, Rolf Jonsson, Arne Lindberg, Ingrid Svensson f. Nilsson
Ruth Abramsson f. Nilsson, Anton Magnusson, Gunnar Nilsson, August Hörsta,
Arvid Fransson.

 

Image

Hanefors kraftstation. Hanefors kraftstation byggdes 1920 och var färdig för 
igångkörning i mars 1921. Fallhöjden var 5,5 m och turbinerna tillverkades
av Karlstads Mekaniska Verkstad och ASEA levererade generatorn.
Ägare var Hanefors kraftaktiebolag som även ägde kraftstationen vid Södrekvarn.
Företaget gick i konkurs 1922 men ombildades till Hanefors Nya kraft AB,
som 1934 övergick i Sydkrafts ägo.

 

Image

Lucia i hembygdsgården.  "Flera kan sjunga tillsammans men inte tala samtidigt".

Från vänster: Linda Abramsson, Johanna Bengtsson, Camilla Ekblad, Jeanette ?,
lucian Carin Ekblad, Britta Wijkander, Hulda Färdig, Emma Davidsson, Sofia Schönbäck.

 

                                            Slut på år 1995 nästa år 1996.

 

Image

Kvarngårdens E-hus var inflyttningsklar i december 1994, Nu år 2020 på gång att byggas
om till äldreboende.

Image

Vinterfiske: Erik Wallertz - Verner Johansson.
Om Verner berättas att han vid ett tillfälle då han avverkade i skogen, kastade
sågen ifrån sig så vårdslöst så att den studsade upp och skadade Verner i örat.
Dr Malmkvist hade hört om många olika skador men aldrig liknande.

 

Image

Lokomobil vid Olof Karlssons såg.
Lokomobilen var enda kraftkällan vid Olof Karlssons sågverk ända fram till branden 
på 1960-talet. Sågverket låg vid Torsjöns strand  där gatan nu heter vattenvägen. 
                                      "En maskin kan göra femtio vanliga
                                       människors arbete - men ingen
                                       maskin kan göra en ovanlig
                                       människans arbete"

 

Image

Bröderna Jonssons skrädderi.
Gunnar och Albin Jonsson nuvarande Gamla Växjövägen 3. Byggnaden "Annylund"
uppfördes 1898 av brödernas fader skräddarmästare Ernst Jonsson. År 1934 blev 
Gunnar Jonssonägare till fastigheten och bröderna drev här herrekipering och
sydde kostymer efter måttbeställning.

 

Image

Ingelstad Bosagård.
Ägdes av syskonen Fritjof, Ellen och Arthur Gustavsson. Gården brukades till
mitten av 1970-talet företrädesvis av Arthur, som dog 1980. Ellen gick ur tiden 
1972 och Fritjof, f d folkskollärare, dog 1982. Fastigheten låg söder om nuvarande
Bosavallen. Växjö kommun övertog fastigheten 1981, några år senare hade 
brandkåren brandövning på den.
                                              "Det är med pengar som med gödsel,
                                               de är inte till någon nytta,
                                               om de inte blir spridda."

 

Image

"Skrä´timmer." Hembygdsdag vid hembygdsgården.
Kulturdag vid Hembygdsgården 1994. Hembygdsföreningarna i södra kommundelen
arrangera varje år i maj månad en kulturrunda med olika aktiviteter. Här lärde man 
ut hur man förr "skrädde" d v s med en speciell skrä´yxa högg timmerstockar
plana, som sedan användes till bjälkar, takstolar och väggar vid husbygge.

 

Image

Skolavslutning i Sjöbols småskola 1945.
Från vänster Knut-Erik Wallertz, Carl-Gustav Johansson, Pär Manneborg och
Birger Johansson.

 

Image

Språkstund vid Näckrosdammen.
Bilden är tagen i början på 70- talet. Från vänster ------?--------, Oskar Nygren
August Karlsson och Herbert Karlsson.          Rasten:
                                                                               "Våra tankar stod stilla.
                                                                                Det var illa.
                                                                                Så en rast fick vi ta.
                                                                                Det var bra.
                                                                                Tid måste spilla.
                                                                                Ja det var illa.
                                                                                Nej , vad var det vi sa -
                                                                               det var bra.

Image
 

Hildrud Bergqvists affär.
Gamla Växjövägen 14. Fastigheten avstyckades 1946 från Petersdal och blev
utställningslokal för möbler. År 1956 övertog Y. Bergqvist fastigheten och drev 
lanthandel där, den sista i Torsås by. Nuvarande ägare Leine Flink och Maj Larsson.

 

Image

"Mors café".
Ägaren Erich Mroos, som ses på trappan. På stegen står sonen Sven-Erik. Nuvarande
gamla Växjövägen 41.

 

Image

Ystagille vid Hembygdsstugan, Inglinge Hög 1951.
Från vänster Gulli Bohlin, Kerstin Lorentzon/Viktor, Edith Svensson, Agnes Gustavsson
Nanny Johansson, makarna Linnéa och Albin Johansson. Pojkarna Christer och 
Carl-Axel Bohlin. Vid offentlig auktion senare på hösten såldes ostarna som 
julostar och gav därmed förstärkning till föreningen.

 


 

Image

Furulidsbacken på 50-talet.
"Tornhuset" Västanå nuvarande Furulidsvägen 3 ägare då Maj-Karin Olofsson.
Huset är rivit och även det som skymtar innan. Där finns nu vårdcentralen 
men i stället för "tornhuset " är där ett nyare hus. Huset till höger är f d Konsum,
dåvarande ägare Sven-Erik Lundin. Nuvarande ägare år 2020 Göran Thörn.

 

Image

Östra Torsås kyrkklockor.

Nyårsklockan.
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskessky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö ...
Ring själaringning över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första , skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring, klocka ring ... och serklets krankhet vike;
det dagas, släkten fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

 

                                     Slut på år 1996 nästa år 1997
                                                    

Image

Detta är bilden på försättningsbladet. Ingelstad Gästgiveri före år 1910.

Image
 

Rut Ohlsson fyllde 100 år den 23 september 1996. Bland tidigare 100-åringar i Östra
Torsås kan nämnas Johan Petersson-Linde Bjurbäck, född 24 augusti 1830 och död i
mars 1931 och Albertina Ljunggren, Lilladal Ingelstad, född 12 maj 1864 och död
21 augusti 1964. Hon var änka efter husaren Augustin Ljunggren.

Image

Banvaktsstuga Hanefors 1903 i korsningen mellan Haneforsvägen  och den nedlagda järnvägens nordöstra sidan
låg banvaktsstugan Hanefors. Här bodde familjen Adolf Rask.

Image

Linbasta efter att linet skördats, rötats på plats i 3-5 veckor och torkats, lades linet i en
uppvärmd linbasta för ytterligare torkning och uppvärmning. Därefter följde
lin-bråkningen i en linbråka för att skilja fibrerna från växtens övriga delar.
Finrensningen utfördes med en skäktkniv-skäktning. Tågorna drogs sedan 
genom en häckla-häckling-till blånor som kunde spinnas till grövre garn-blångarn.
Under linbråkningen vid linbastan samlades byns kvinnor och män till fest 
och kalas i närmaste gård. 

 

Image

Stenhuggare Karl var född 24 dec 1879 och dog 5 nov 1968. Erik var född 27 nov 1891 och
dog 21 maj 1974. Josef var född 28 jan 1896 och dog  10 nov 1994. Deras far 
Gustav Johansson, Nybygget, Torsås Norregård var förr 1848 och dog 1939.
Även han var stenhuggare till yrket.

 

Image

Linjemästare för att kontrollera ellinjerna och transformatorerna åkte Linjemästare Gerorg Lundgren och 
maskinmästare Alfred Petersson "tjänstebil". Bilden tagen på 1920-talet.

 

Image

Foto över målning. Kvarn och såg vid Sunnansjö. Bilden är avfotograferad målning från 1900-talets början.
Byggnaderna revs omkring 1920.

 

Image

IIK:s fotbollslag 1995. Stående från vänster: Peter Johansson, tränare, Patrik Bengtsson, Mikael Svensson, Ola Jonsson,
Peter Braun, Per Pettersson, Johan Gustavsson, Per Lindblad, Erik Lundgren, Lars Lundqvist lagledare.
Sittande från vänster: Ronny Sund, Ulf Persson, Mats Danielsson, Joakim Färdig, Daniel Parsland,
Tomas Andersson, Claes Johansson, Martin Svensson.
Ingelstad Idrottsklubb  bildades 1924. Några namn ur första styrelsen är Georg Lundgren,
Ragnar Eriksson, Gunnar Jonsson, Albin Jonsson, Karl-Erik Rosenqvist och Hjalmar Karlsson.
I början på 30-talet kostade det 25 öre att se en hemmamatch. Nuvarande idrotts-plats "Ingelvi"
invigdes 11 juli 1954.

 

Image

"Solbacken" med tinnar och torn byggdes 1907 av fru Stridsberg. Numera kallas byggnaden för 
Ekås. "Villa Boo" i Hovmantorp är uppförd efter samma ritning utförd av K A Karlsson, Kåragården.

 

Image

3 - span- självbindare. Det hörde till sällsyntheterna att köra med 3-spann , d v s 3 st hästar spända framför en " självbindare"
som var en föregångare till skördetröskan. Bilden är tagen på Ingelstad Gård (nuvarande Ingelstad-
gymnasiet). Körkarlen heter Manfred Dahl, övriga från vänster är Albin Svensson på Zakristorp,
inspektor Hjärtkvist (med käpp i handen), Karl Jonasson, ladugårdskarl samt Arthur Svensson
Zakristorp.

 

Image

Josef Pettersson född 1902 död 1971. Signe Pettersson född 1911 och bor fortfarande på Torsbäck
(1997). Stället inköptes år 1941. Josef Pettersson var anställd vid Vägverket och brukade jorden 
på fritiden, medan Signe skötte de vardagliga sysslorna. Bilden tagen i mitten av 60-talet.

 

Image

IBK Bakre raden: Johan Schönbäck, Henrik Johansson, Mikael Mattson, Fredrik Strid, Stefan Jonasson,
Daniel Axelsson, Magnus Nilsson, Hansi Elmtoft, Tommy Karlsson.
Mitten raden: Markus Jakobsson, Peter Haglund, Jonas Arvidsson, Andrée Magnusson, Patrik Dahl,
Henrik Einarsson, Mattias Strömberg, Martin Gustavsson.
Främre raden: Andreas Wetterlund, Thomas Pettersson. Föreningen bildades 1988 av ett gäng
ungdomar, varav de flesta fortfarande är aktiva (1997). Ungefär 200 ungdomar spelar innebandy
i klubbens olika lag och föreningen har ca 500 medlemmar.

 

Image

Sagostund. På biblioteket, Näckrosen Ingelstad hade Vera Lindholm åren 1971 - 1981 sagostund för barn mellan
4 och 6 år. På grund av att det i början av 70-talet förekom många nyinflyttade unga familjer fanns 
många barn, som delades i två grupper en för- och en eftermiddagsgrupp med 20-30 barn i varje.
En dag i veckan samlades barnen och Vera berättade några gamla klassisk saga, ibland med flanello-
grafbilder, som dottern Marie framställt, eller ibland med diabilder. Syftet med sagostunderna 
var ju, förutom själva underhållningen, att tidigt försa in barnen i böckernas värld och göra dom 
hemmastadd på ortens bibliotek. Vera Lindholm bosatt i Ronneby hade en del år även sagostunder 
i Åryd, Furuby, Uråsa, Jät och Värends Nöbbele, där hon var filialföreståndare åren 1977-1986.

 

                     Slut på bilder från 1997 och här sista gemensamma utgåva år 1998.

 

Image

 

Image
 
 

Hembygdsstugan  vid Inglinge Hög var från begynnelsen ett torp i V Nöbbele men köptes av Ö Torsås
Hembygdsförening år 1929. Köp, nedmontering, flyttning och återuppbyggnad kostade föreningen 
1528 kronor.

 

Image

Lennart  Skoglund är Häradsspelman - äkta smålänning med den småländska folkmusiken djup
rotad in i själen. Född den 3 april 1925 i Säljeryd tillsammans med sin tvillingbror Gustav. Lennart 
har genom åren spelat tillsammans med många av de gamla kända bygdespelmän, August
Strömberg, Jät, Axel Sjöland Grönadal, Tingsryd, Janne Jansson, Ramkvilla, Bernad Ljungren  och 
Hjalmar Torsjö Markaryd m fl. Musik skevs för två fioler - duettspel - gillade Lennart Skoglund
bättre än ett helt spelmanslag, vilket inte hindrade att han spelade i både Älmebodas och 
Wärends spelmansgille. Båda har Lennart varit initiativtagare till. Dessutom har Lennart varit
spelman för såväl Växjöortens som Inglinge folkdansgille. Gamla folklåtar har Lennart skrivit
upp på noter och hans nothäften omfattade 424 egna kompositioner.

 

Image


Brandspruta 4 - mans brandspruta som förvarades i kyrkstallarna fram till början av 1950-talet
då dessa revs.

Image


Brandkåren. 1924 bildades den första brandkår i Ingelstad med "Smeden Pettersson" som
brandchef, dessförinnan var det frivillig brandtillsyn och varje by hade sin brandspruta. Samhällets
fyrmannaspruta med slang förvarades i magasinet mitt emot Axel Johanssons affär, där för övrigt
gatlampan stod. Smederna ansågs lämpligast som sprutförare, med sin vana vid värmen från 
härden.

 

Image


Dam- och gubblag. Bilden är från en så kallad "kolingamatch". Flickorna utmanade gubbarna till
fotbollsmatch i samband med festligheter för att samla pengar till utbyggnaden av gatubelysningen
i samhället.

 

Image


Midsommarstång. Midsommarbilen är från år 1966 vid midsommardansen på Stångsmåla. Om
torpet Stångsmåla kan man läsa i årets hembygdsbok.

 

Image
 
 


Vykort med motiv från Torsjön. Motiv från Nabben på Torsjöns östra sida. Populär badplats
på 1940- och 1950 - talet innan trafiken på väg 30 (27 numera) blev alltför intensiv.

Förening:

Östra Torsås Hembygdsförening

Ändrad av: Östra Torsås Hembygdsförening (2021-05-01 19:01:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Östra Torsås Hembygdsförening (2019-02-22 13:36:09) Kontakta föreningen