Ordförande.
Bengt-Uno Lilja 076 820 68 28

mejladress [email protected]

Vice ordförande.
Peter Hagelberg tel 070 621 10 47

mejladress [email protected]

Kassör.
Margareta Svensson tel 070 66 383 10

mejladress [email protected] 

Sekreterare.
Kenneth Svensson tel 070 883 07 27

Till lika administratör av hemsidan.

mejladress  [email protected]

 

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]