Mer om Östra Skrukeby


Östra Skrukeby socken ligger i Linköpings kommun, Åkerbo härad, inte långt från E4 och de stora städerna Norrköping och Linköping. Socknen gränsar i norr till sjön Roxen och i öster, söder och väster till Lillkyrka, Törnevalla och Östra Harg. 

Östra Skrukeby är en utpräglad jordbruks- och kulturbygd som kan sägas vara Östgötaslättens sista utpost mot norr. Av de omkring 200 personer som bor här är många sysselsatta i jordbruksverksamhet, andra pendlar till den närmaste tätorten Linghem eller till någon av städerna för sin försörjning. 

Socknens "tätort" kan sägas vara Skrukeby by med den medeltida kyrkan i mitten. Intill kyrkan ligger den gamla sockenskolan, som nu fungerar som församlingshem. I byn finns också Skrukeby Storgård, som sedan år 2006 är hembygdsgård.

Det äldsta lösa fynd som vittnar om människor i den här trakten är en stenyxa, som härstammar från tredje årtusendet f. Kr. En mängd fornlämningar i form av gravfält från den yngre järnåldern (fram till 500 e.Kr.) visar att människor har bott här sedan mycket länge. 

Den gamla kyrkan, Östra Skrukeby kyrka, berättar också om tidig bebyggelse och gammal kultur.

Kyrkan byggdes under första hälften av 1100-talet, men redan innan dess fanns troligen en träkyrka på samma plats. 

”Skrukubi” omtalas i skrift första gången år 1275. Av dokumentet framgår att östgötalagmannen Bengt Magnusson av Folkungaätten då ägde mark i kyrkbyn. Sedan förekommer Skrukeby flera gånger i bevarade dokument från 1300- och 1400-talen.

I många århundraden fanns femton byar i socknen, och varje by bestod av flera gårdar med jordbruk. Under 1900-talet har jordbruken rationaliserats, och numera består de flesta byarna av vardera ett levande jordbruk.

Som mest har det funnits ca 900 invånare i Östra Skrukeby socken. I början av 1800-talet blev socknen mindre till ytan, varvid befolkningen minskade. Därefter tog den stora utvandringen vid. Under 1900-talet flyttade människor, som i alla delar av Sverige, mer och mer till städerna.

På 1930- och 40-talen genomfördes ett stort invallningsarbete längs hela socknens gräns mot sjön Roxen, och hundratals tunnland utmärkt åkerjord tillkom.

Östra Skrukeby var en egen kommun fram till 1953 och hade bland annat affär, skola, bibliotek och ålderdomshem. Efter att en period ha tillhört Åkerbo kommun, ingår nu Östra Skrukeby i Linköpings kommun.

Idag är Östra Skrukeby ett stycke levande landsbygd. Invånarna är jämnt spridda över ett varierande landskap med åkrar, ängar och skogar, och mot norr, den glittrande sjön Roxen. Här finns bland annat aktiva jordbruk, kunniga hantverkare, några större företag, två församlingar och en mängd föreningar. 

Kyrkbyn är i många fall fortfarande den självklara träffpunkten. Här finns, som tidigare nämnts, den medeltida kyrkan, traktens absolut äldsta byggnad. Här finns också skolhuset från 1870-talet, vilket nu är församlingshem. Det fungerar även som mötesplats för traktens föreningar och som hemvist för andra aktiviteter. Tvärs över vägen från kyrkan och skolan ligger ett grönmålat bostadshus, byggt på 1830-talet som mangårdsbyggnad till Skrukeby Storgård. Här huserar Östra Skrukeby Hembygdsförening sedan år 2006. Under sommarhalvåret är Storgården en naturlig träffpunkt för såväl skrukebybor som tillresta.

Förening:

Östra Skrukeby Hembygdsförening

Skapad av: (2015-01-02 23:43:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Skrukeby Hembygdsförening (2019-06-17 09:18:58) Kontakta föreningen