Skrukeby Storgård - vår hembygdsgård


Skrukeby Storgård skänktes till hembygdsföreningen år 2005 och invigdes som hembygdsgård den 29 juli 2006. Föreningen har fortlöpande rustat huset såväl på insidan som på utsidan. Storgården fungerar både som mötesplats och museum. I anslutning till Storgården finns också föreningens vagnsmuseum samt ett litet handelsbodsmuseum.

Historik

Skrukeby Storgård är en av fyra ursprungliga gårdar, samlade kring kyrkan i Skrukeby by. På en karta 1694 ses de fyra gårdarna, och Storgården återfinns på samma plats som nu. Två av byns gårdar har senare flyttats i samband med Storskiftet på 1700-talet och Laga skifte på 1860-talet.

Från mitten av 1600-talet finns uppgifter om vilka som har brukat och ägt Storgården. De namngivna brukarna är samtliga av bondesläkter från Östra Skrukeby. Däremot har dessa inte ägt gården, utan det har släkter från de övre samhällsskikten i Sverige gjort. Först 1824 köps gården av en lokal person, Anders Skoglund, skogs- och bergsbonde  från Vånga på norra sidan av sjön Roxen. Han låter riva den gamla mangårdsbyggnaden som är en låg stuga i grått timmer. Sedan bygger han ett rejält tvåvåningshus, som förmodligen är det ståtligaste i socknen vid den här tiden (möjligen med de två stormannagårdarna undantagna).

1876 kan den släkt som brukat gården i många generationer, köpa den av dödsboet efter släkten Skoglund. De nya ägarna av Skrukeby Storgård är Anders Nilsson och hans hustru Beata. Anders har tidigare tjänat som dräng här, på Skoglunds tid. Då har han träffat Beata, vars pappa brukade gården. Anders och Beata har gift sig 1851 och nu, 1876, har de en stor barnaskara som är på väg att bli vuxen. De äldsta sönerna och övriga som arbetar på gården, får bo i Storgården, medan Anders och Beata bor kvar i Skrukeby Södergård strax intill.

2005 donerar Anders och Beatas ättlingar Storgården till Östra Skrukeby Hembygdsförening och det hålls en stor och festlig invigningsfest.

Förening:

Östra Skrukeby Hembygdsförening

Skapad av: (2014-10-25 14:47:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Skrukeby Hembygdsförening (2019-06-17 09:17:26) Kontakta föreningen