Detta har hänt 2015


Östra Karups Minnesvårdsförening har haft sitt årsmöte
den 6 mars 2015 i Församlingshemmet i Östra Karup.

Ordförande Bengt-Gunnar Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till ordförande för kvällen valdes Bengt Bengtsson och till sekr. för kvällen valdes Lena Nilsson.
Till ordförande på ett år omvaldes Bengt-Gunnar Bengtsson.
Kvarstående styrelseledamöter på 1 år till 2016: Solveig Karlsson, Lena Nilsson och Maj-Britt Nilsson.
Omval av 2 styrelseledamöter på 2 år: Runa Jönsson, Gun Pålsson, nyval Johan Philipson.
Val av 3 styrelsesuppleanter, mandattid 1 år omvaldes Per Jönsson och Kjell Jönsson, nyval Jan-Erik Hansson. Val av 2 revisorer mandattid 1 år omvaldes Jan-Erik Andersson och Bertil Karlsson. Till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Hasse Svensson. Ombud till vuxenskolan på 1 år omvaldes Bengt-Gunnar Bengtsson med Gun Pålsson som ersättare. Kontaktperson med skolan mandattid 1 år omvaldes Ingrid Lindeberg-Johansson. Ombud till Höks Hembygdskrets mandattid 1 år omvaldes Bengt Bengtsson ordinarie och suppl. Signe Nilsson. Ombud till Höks Hembygdskrets årsmöte Bengt Bengtsson, Solveig Karlsson ord. Suppl. Signe Nilsson.
Ledamot i redaktionskommittèn för Höksbladet till 2016 omvaldes Johan Philipson. Val av valberedning: kvar på 2 år är Arne Nilsson sammankallande, kvar på 1 år Ann-Marie Andersson, omval på 3 år Mona Bengtsson.                Efter mötet bjöds det på kaffe och jästpannkakor med grädde och sylt, sedan visades de bilder från året som gått, kvällen avslutades med lotteri.

 

Detta har hänt vinter/vår 2015

Föreningen har haft sitt sedvanliga julagille i anknytning till Kyndelsmässohelgen,     3 st trivselkvällar med olika inslag, som har blivit mycket uppskattat av våra besökare. Vi har haft vårt årsmöte, där det som vanligt bjöds på jästa pannkakor med sylt och grädde som är tradition under alla år, samtidigt som vi visade bilder från året som gått.

Trivselkväll med sång & musikunderhållning av Mats Bengtsson

Den 21 mars var föreningen med på släktforskningens dag i Båstad där vi visade upp vår litteratur och vad vi har att sälja. Vi har även haft öppet hus i vår lokal där vi visade upp bröllopskort fr.o.m. 1860 talet-2014 med anknytning till Östra Karup.

Vi har 2 st kyrkogårdsvandringar varav en har varit och en återstår till den 30 maj.

Föreningen har även tillsammans med Bygdegårdsföreningen haft visptillverkning av nyutslaget björksly för 4 klassarna från Östra Karups skola där 27 st intresserade elever fick lära sig hur det gick till att tillverka vispar förr i tiden. Det hela avslutades med att eleverna blev bjudna på jästpannkakor med sylt och grädde samtidigt som det sjöngs skånska madavisor och berättades skrönor.

Kristi Himmelfärds dag hade vi som vanligt gökotta som i år var förlagd till stranden nedanför hotell Riviera. Med ett strålande solskensväder kunde vi se och beskåda nybygget av hotell Riviera, samtidigt som vi fick njuta av utsikten mot åsen. Sedan vandrade vi för att se den nya gång och cykelbron som byggdes över Stensån i slutet på 1990 talet och som invigdes 1999.

Föreningen var även med på Lyckan torget i Båstad den 16 maj där arrangemanget "Skåne lyfter" gick av stapeln. Vi hade där en egen monter och kunde visa upp vad vi har för litteratur att sälja och vad föreningen i övrigt sysslar med.

Föreningen hade även en frågetipstävling från olika platser i Östra Karup med omnejd, och som blev mycket uppskattat av besökarna.

Rätta svaren på frågorna är:

Fråga 1                      Klackagrottan     1
Fråga 2                      Björkebacken            x
Fråga 3                      Kastanj                               2
Fråga 4                      Stensån                      x
Fråga 5                      Linberedning             x
Fråga 6                      Simontorp                           2
Fråga 7                      1993                            x
Fråga 8                      Älemosse            1

Två tävlande hade alla rätt: Monica Svensson och  Agne Svensson.

Detta har hänt sommaren/hösten 2015

 

16 juli: En bussresa till Helsingör där vi bl. a. besökte Museet för sjöfart.

11 augusti: Kulturresa över åsen med guidning.

22 augusti: Kyrkogårdsvandring (fortsättning på kvarter 6) med efterföljande bildvisning i församlingshemmet.

6 september: Sägenrallyt som gick runt i olika byar i Östra Karup.

23 september: Trivselkväll Ingrid Persson Skog visade bilder och berättade om Norrviken.

16 oktober: Kulturafton i församlingshemmet med Janssons frestelse och underhållning.

28 oktober: Trivselkväll. Jan-Erik & Bengt visade bilder och berättade från sina resor i Amerika.

11 november: Frågesportstävling i församlingshemmet.

18 november: Trivselkväll i församlingshemmet. Bengt-Gunnar visar bilder och film från tunnelborret Hallborr 1993 samt bilder och film från nya stationsområdet i Hemmeslöv med omnejd.

Förening:

Östra Karups Minnesvårdsförening

Skapad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2015-03-25 19:18:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2018-12-29 15:59:03) Kontakta föreningen